Hotel.getConditions | Previo API

Hotel.getConditions

List of cancellation conditions by time before arrival

This function will return list of conditions which can help calculate cancellation fee by the date of cancellation before the arrival

Parameters

Name Description
login Username
password Password
hotId Hotel ID
lanId Language of cancellation conditions in response

Sample request

<request>
  <login>Username</login>
  <password>password</password>
  <hotId>536</hotId>
  <lanId>1</lanId> 
</request>

Output

<conditions> [0..1]  
 
<cancellation> [0..1]  
 
<condition> [0..*]  
 
<length> [1] How many hours before arrival is this condition valid
<amount> [1] What price / amount of nights shoud client pay as cancellation fee
<unit> [1] How do we calculate cancellation fee - 2 = as number of nights  |  1 = as percents from total price
<from> [0..1] From when the condition is valid [YYYY-mm-dd]
<to> [0..1] Until when the condition is valid [YYYY-mm-dd]
<order> [0..1] Order of conditions - if there are two overlapped conditions, we take the one with lower order number
 
<additional> [0..1]  Additional text of terms and conditions 

Sample output

<conditions> 
  <cancellation> 
    <condition> 
      <length>48</length> <!-- If client cancel his stay less than 48 hours prior arrival, he pays 50% total amount -->
      <amount>50</amount> 
      <unit>1</unit> 
      <from/> 
      <to/> 
      <order>1</order>  
    </condition> 
    <condition> 
      <length>0</length> <!-- In case of no-show client pays price for 2 nights -->
      <amount>2</amount> 
      <unit>2</unit> 
      <from>2018-09-12</from> 
      <to>2018-09-30</to> 
      <order>0</order>  
    </condition> 
  </cancellation> 
  <additional> 
    &lt;h2&gt;1. Smluvní strany&lt;/h2&gt;
     &lt;p&gt;
      Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem ubytovacího zařízení &lt;strong&gt;_Previo TESTING&lt;/strong&gt;, kterým je &lt;strong&gt;Pavel Kotas &amp; MITON CZ&lt;/strong&gt; (dále jen ubytovatel) se řídí ustanoveními        Občanského a Obchodního zákoníku a je upraven v těchto všeobecných podmínkách.
Ubytovatel si vyhrazuje právo uvést ve svých prodejních materiálech i jiné podmínky a informace, které mají přednost před těmito podmínkami.&lt;/p&gt;
     &lt;h2&gt;2. Ceny a jejich změny&lt;/h2&gt;
     &lt;p&gt;
     Orientační ceny ubytování a případných dalších služeb pro občany České republiky jsou uvedeny v prezentačních materiálech ubytovatele (internetové stránky, prospekty, apod.).
     Pro zákazníka je však závazná ta cena, která je uvedena v potvrzení rezervace či emailové nabídce (dále jen voucher).&lt;/p&gt;
  </additional> 
</priceActions>