Hotel.getPaymentMethods | Previo API

Hotel.getPaymentMethods

Vrátí způsoby platby, které jsou nabízeny v daném termínu.

Parametry

Název Popis
login Přihlašovací jméno
password Heslo
hotId Id hotelu
term Termín
currencies Seznam měn

term

Vrátí způsoby platby v daném rozsahu datumů.

Datumy uvádějte ve formátu W3 date. Např. 2010-04-29.

<term> [1]  
 
<from> [1] Datum od
<to> [1] Datum do

 

Ukázkový požadavek

<request>
  <login>prihlasovaci_jmeno</login>
  <password>heslo</password>
  <hotId>2</hotId>
  <term>
    <from>2019-01-01</from>
    <to>2019-12-31</to>
  </term>
</request>

Výstup

<paymentMethods>  
 
<paymentMethod> [0..*] List of allowed payment methods
 
<payId> [1] Payment method type
<paymentSeason> [1..*] Payment season
 
<pasId> [1] Payment season Id
<from> [1] Valid from
<to> [1] Valid to
<cosIdSuccess> [1] Reservation status in which the reservation is saved
<cosIdFailure> [0..1] Reservation status in which the reservation is saved in case of unsuccessful payment 
<discount> [0..1] Discount that will be applied if this payment method is chosen
<advance> [0..1] List of prices based on guest category
 
<type> [1] Advance type ('per', 'night', 'abs')
<value> [1] Advance value
<expiration> [0..1] Due date for advance payment list (in days) - only for bank transfer

Ukázková odpověď

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<paymentMethods>
 <paymentMethod>
   <payId>1</payId>
   <paymentSeason>
    <pasId>4252</pasId>
    <from>2019-01-01</from>
    <to>2019-07-01</to>
    <cosIdSuccess>2</cosIdSuccess>
   </paymentSeason>
   <paymentSeason>
    <pasId>4244</pasId>
    <from>2019-07-01</from>
    <to>2020-01-01</to>
    <cosIdSuccess>1</cosIdSuccess>
   </paymentSeason>
 </paymentMethod>
 <paymentMethod>
   <payId>2</payId>
   <paymentSeason>
    <pasId>4252</pasId>
    <from>2019-01-01</from>
    <to>2019-07-01</to>
    <cosIdSuccess>6</cosIdSuccess>
    <advance>
      <type>per</type>
      <value>100</value>
      <expiration>3</expiration>
    </advance>
   </paymentSeason>
   <paymentSeason>
    <pasId>4244</pasId>
    <from>2019-07-01</from>
    <to>2020-01-01</to>
    <cosIdSuccess>1</cosIdSuccess>
    <advance>
      <type>per</type>
      <value>100</value>
      <expiration>3</expiration>
    </advance>
   </paymentSeason>
 </paymentMethod>
 <paymentMethod>
   <payId>3</payId>
   <paymentSeason>
    <pasId>4252</pasId>
    <from>2019-01-01</from>
    <to>2019-07-01</to>
    <cosIdSuccess>1</cosIdSuccess>
    <cosIdFailure>7</cosIdFailure>
    <discount>0</discount>
    <advance>
      <type>per</type>
      <value>100</value>
    </advance>
   </paymentSeason>
   <paymentSeason>
    <pasId>4244</pasId>
    <from>2019-07-01</from>
    <to>2020-01-01</to>
    <cosIdSuccess>1</cosIdSuccess>
    <cosIdFailure>1</cosIdFailure>
    <discount>0</discount>
    <advance>
      <type>per</type>
      <value>100</value>
    </advance>
   </paymentSeason>
 </paymentMethod>
 <paymentMethod>
   <payId>8</payId>
   <paymentSeason>
    <pasId>4244</pasId>
    <from>2019-07-01</from>
    <to>2020-01-01</to>
    <cosIdSuccess>2</cosIdSuccess>
   </paymentSeason>
 </paymentMethod>
</paymentMethods>