Hotel.getCompanies

Vrací seznam partnerů hotelu (firmy, cestovní agentury, atd.)

Parametry

Název Popis
login Přihlašovací jméno
password Heslo
hotId Id hotelu
fulltext Možnost vyhledání partnera dle textového řetězce

Ukázkový požadavek

<request>
  <login>prihlasovaci_jmeno</login>
  <password>heslo</password>
  <hotId>4587</hotId>
  <fulltext>CK Tour</fulltext>
</request>

Výstup

<companies> [1]  
 
<company> [0..*]    
<parId> [1] Id partnera  
<hotId> [1] Id hotelu  
<couId> [1] Země, ze které firma pochází  
<patId> [1] Typ partnera (1- cestovní kancelář, 2 - agentura, 3 - ostatní)  
<prlId> [0..1] ID cenového plánu, pokud má nějaký firma přiřazen  
<name> [1] Název firmy  
<street> [1] Ulice  
<city> [1] Město  
<zip> [1] PSČ  
<invName> [1] Fakturační název  
<invIco> [1]  
<invDic> [1] DIČ  
<invStreet> [1] Fakturační ulice  
<invCity> [1] Fakturační město  
<invZip> [1] Fakturační PSČ  
<invAccountname> [1] Název účtu  
<invAccountnumber> [1] Číslo účtu  
<invBankname> [1] Název banky  
<invBankcode> [1] Kód banky  
<invIban> [1] IBAN  
<invSwift> [1] Swift  
<phone> [1] Telefon  
<mobil> [1] Mobil  
<email> [1] Email  
<login> [1] Přihlašovací jméno do firemního systému  
<pwd> [1] Heslo do firemního systému  
<note> [1] Poznámka  
<color> [1] Barva - slouží pro odlišení firem na plachtě rezervací  
<rate> [1] Sleva pro firmu z běžných cen  
<object> [0..1] Pokoj, ke kterému je firma vázána (slouží pouze pro systém pro vlastníky)  
  <objId> [1] ID pokoje
  <name> [1] Název pokoje
  <owner> [1] Je daná firma vlastníkem pokoje?
  <group> [1] Skupina
<rate> [1]    

Ukázková odpověď

<companies>
  <company>
    <parId>15</parId>
    <hotId>1</hotId>
    <couId>610</couId>
    <patId>1</patId>
    <prlId/>
    <name>T-Mobile</name>
    <street>Janáčkovo nábřeží 54</street>
    <city>Říčany</city>
    <zip>25461</zip>
    <invName>T-Mobile a.s.</invName>
    <invIco>123456789</invIco>
    <invDic>CZ123456789</invDic>
    <invStreet>Janáčkovo nábřeží 54</invStreet>
    <invCity>Říčany</invCity>
    <invZip>25461</invZip>
    <invAccountname/>
    <invAccountnumber/>
    <invBankname/>
    <invBankcode/>
    <invIban/>
    <invSwift/>
    <phone/>
    <mobil/>
    <email/>
    <login/>
    <pwd/>
    <note/>
    <color>#E100E8</color>
    <rate>0</rate>
  </company>
  <company>
    <parId>16</parId>
    <hotId>1</hotId>
    <couId>1</couId>
    <patId>3</patId>
    <prlId/>
    <name>ETA Hlinsko</name>
    <street>Etácká 85</street>
    <city>Hlinsko</city>
    <zip>19000</zip>
    <invName>ETA Hlinsko s.r.o. wrf wsdf</invName>
    <invIco>13245679</invIco>
    <invDic>CZ12345679</invDic>
    <invStreet>Etácká 85</invStreet>
    <invCity>Hlinsko</invCity>
    <invZip>19000</invZip>
    <invAccountname/>
    <invAccountnumber/>
    <invBankname/>
    <invBankcode/>
    <invIban/>
    <invSwift/>
    <phone/>
    <mobil/>
    <email/>
    <login/>
    <pwd/>
    <note/>
    <color>#000000</color>
    <rate>10</rate>
    <object>
      <objId>573</objId>
      <name>double 3</name>
      <owner>true</owner>
      <group>8</group>
    </object> 
  </company>
</companies>