EQC | Previo API

EQC

Úvod

Kvůli snadnému propojení s recepčními systémy Previo implementuje osvědčené rozhraní Expedia QuickConnect (EQC). Pozor, Previo využívá verzi 1.x z roku 2007, která není plně kompatibilní s aktuální verzí.

Toto rozhraní umožňuje přenos:

  • Rezervací (partnerské servery, webové stránky hotelu) z Previa do recepčního systému.
  • Cen a obsazenosti z recepčního systému do Previa

Adresy služeb

WSDl jsou k dispozici zde.

Služba URL WSDL
AvailRateUpdate https://api.previo.cz/eqc1/ar

AvailRateUpdateRQ.xsd

AvailRateUpdateRS.xsd

BookingConfirm https://api.previo.cz/eqc1/bc

BookingRetrievalRQ.xsd

BookingRetrievalRS.xsd

BookingRetrieval https://api.previo.cz/eqc1/br

BookingRetrievalRQ.xsd

BookingRetrievalRS.xsd

Rozdíly v implementaci

Previo EQC se od originálního Expedia EQC liší v drobnostech jak technických tak obchodních. Technické rozdíly se pokusíme postupně sladit.

minLOS

Nastavení minimální délky pobytu je podporováno. Nicméně hotel si může v Previu nastavit, že chce mít minLOS pouze na termíny, nikoliv dle druhů pokojů. Pokud tomu tak je, tak nastavení minLOS na jeden pokoj přepíše nastavení všech ostatních druhů. Pokud má hotel nastaveno, že má minLOS dle sezón a pokojů, propíše se tak, jak se zašle přes EQC.

Cenové plány

Seznam cenových plánů je možné získat pomocí API funkce napsané v RESTu viz. dokumentace: https://rest.apidocs.previo.cz/#a2bf3989-d359-4db9-bef2-d8ac6b7e68dc

Base allocation

Previo EQC nijak nepracuje s base allocation. Použijte flexibleAllocation k nastavení absolutní obsazenosti.

Cenový model PER_PERSON_PRICING

V Previu existují pouze modely OCCUPANCY_PRICING a PER_DAY_PRICING. Protože je ale model PER_PERSON_PRICING převoditelný na model OCCUPANCY_PRICING bez ztráty dat, Previo EQC ho akceptuje. Pouze se jeho jméno nikdy neobjeví v případné chybě 3090.

Generování chyb

Expedia EQC nemusí nutně ukončit validaci pořadavku hned po první nalezené chybě, ale může chyby shromažďovat. Odpověď je pak popisnější:

<Error code="1001">Authentication error: invalid username or password. Ref=[bb6129a8-3ef5-11de-b3d3-9af40e95639f]</Error>
<Error code="3202">Hotel ID not found. You either specified an invalid hotel ID or your account is not linked to this hotel. Ref=[bb6129a8-3ef5-11de-b3d3-9af40e95639f]</Error>
<Error code="3203">Room type ID 278951 not found. Ref=[bb6129a8-3ef5-11de-b3d3-9af40e95639f]</Error>
<Error code="3204">Rate plan ID 809437 not found. Ref=[bb6129a8-3ef5-11de-b3d3-9af40e95639f]</Error>

Naproti tomu Previo EQC ukončí validaci požadavku okamžitě po první chybě a tu vrátí v odpovědi.

Varování

Expedia EQC může i případě úspěšné operace (Success) zaslat zpět jedno nebo více varování. Previo EQC varování nezasílá, operace se buď zdaří nebo ne.

Podpora EQC chyb

Error code Error description Podpora v Previo EQC Poznámka
1000 Access denied: you are not authorized to use Expedia QuickConnect. Please contact Expedia to gain access. ANO Chyba nastane, když je přihlášení platné (správné jméno a heslo), ale uživatel nemá práva k požadované funkci.
1001 Authentication error: invalid username or password. ANO  
2002 Parsing error: malformed xml. ANO Chyba v xml není nijak upřesněna.
2010 The namespace specified is invalid. NE Neplatný namespace neprojde validací a místo této chyby je vyhozena chyba 3010.
3010 Validation against schema failed because a value exceeds its defined length, the format is wrong, or because of another validation enforced by schema. ANO  
3015 Business validation error. For example:
  • Rate plan can't be closed because there are some rooms remaining in base allocation
  • Net rate specified is "extreme" (too low or too high)
  • Any other type of business error not covered by other error codes.
NE Specifikovaná cena není nijak kontrolována.
3020 Validation error: start date must not be before yesterday. ANO  
3021 Validation error: end date must not be before start date. ANO  
3022 Validation error: end date must be within 2 years. ANO  
3023 Validation error: date range must be within 365 days. ANO  
3024 No availability and rate information is currently loaded for the selected period, room type and/or rate plan. NE V Previu se nemusí nahrávat žádný rate plan. Měnit ceny a obsazenost lze kdekoliv v rámci povolených rozpětí datumů (viz. chyby výše).
3040 The room type you are trying to modify (<room_type_ID>) is inactive. ČÁSTEČNĚ V Previu nelze nijak deaktivovat druh pokojů. Tato chyba bude vyhozena v případě, že od daného druhu pokojů nejsou nastaveny žádné pokoje, nebo je počet lůžek 0.
3050 The rate plan you are trying to modify (<rate_plan_ID>) is inactive. NE  
3080 Booking ID cannot be found. Please make sure you are not trying to retrieve a booking for which the guest arrived before <current_date_minus_2_weeks>. Old bookings can't be retrieved through this mechanism. ČÁSTEČNĚ Neplatné id je hlídáno. Stahovat lze ovšem libovolně staré rezervace. Omezení na dva týdny neplatí.
3081 Hotel ID and Booking ID mismatch: the Hotel ID specified in the BR RQ doesn't match the Booking ID for that request. ANO  
3090 Pricing models mismatch: you tried to update a price for <pricing_model_name>, but your property is configured to use <name of other pricing model>. ČÁSTEČNĚ Previo nerozlišuje cenové modely OCCUPANCY_PRICING a PER_PERSON_PRICING.
3091 Occupancy level redundancy: you specified twice the same occupancy level for rate <YYYY>. ANO  
3092 Occupancy level problem with rate plan <YYYY>: levels of each occupancy have to be created sequentially and in order. You tried to skip a level (last level created was <X> and you tried to create level <Z>). ANO  
3103 Currency code mismatch. ANO  
3202

Hotel ID not found. You either specified an invalid hotel ID or your account is not linked to this hotel.

Note: If the system finds no hotels listed for the specified user, the error message is slightly different: "No hotels associated with that user".

ANO  
3203 Room type ID not found. ANO  
3204 Rate plan ID not found. NE  
3301 Update refused. No more than 10 confirmation numbers can be sent in a single message. ANO  
3310 Update refused: a unique rate plan (rate plan ID <rate_plan_ID>) was specified <nb_of_times> times in the same AR update message. The same rate plan ID may not by used more than once per message. NE  
3320 Update refused: a unique room type (room type ID <room_type_ID> was specified <nb_of_times> times in the same AR update message. The same room type ID may not by used more than once per message. NE  
4000 Internal processing error, please try again in a few minutes. ANO  
4001 Internal timeout error, please try again in a few minutes. NE  
4003 Internal configuration error.. NE  
4206 Expedia QuickConnect interface is temporarily closed. Please try again shortly. NE  
4210 Communication error: exceed max number of connections allowed (1). NE  
5000 Internal database error, please try again in a few minutes. NE  
7018 Base Availability request adjusted to prevent total availability from exceeding the system maximum ANO Pokud je zaslán větší počet pokojů k prodeji, než je kapacita daného typu pokoje v Previu (pouze informativní chyba - obsazenost se změní dle maximální kapacity)