System.getReservationStatuses | Previo API

System.getReservationStatuses

Globální číselník stavů rezervace

Vrátí všechny existující stavy rezervací (zaplaceno, potvrzeno, ...)

Verze číselníku k 19.7.2018

Id Název Popis
1 opce Zákazník vyjádřil nezávazně zájem o ubytování v konkrétním termínu a na konkrétní pokoj, ale ještě nezaplatil zálohu.
2 potvrzeno Zákazník potvrdil svou rezervaci tím, že zaplatil zálohu.
3 ubytován Zákazník je právě ubytován v patřičném pokoji.
4 zaplaceno [DEPRICATED] - tento stav již není k dispozici
5 nezaplaceno [DEPRICATED] - tento stav již není k dispozici
6 waiting list Rezervace čeká na manuální potvrzení
7 storno Rezervace byla zrušena hostem nebo hoteliérem (obvykle před příjezdem).
8 no-show Zákazník se v den příjezdu nedostavil a rezervaci předem nezrušil.
9 ukončeno Zákazník ukončil pobyt.
10 jiné  

Parametry

Název Popis
login Přihlašovací jméno
password Heslo
lanId Identifikátor jazyka (nepovinné)

Ukázkový požadavek

<request>
  <login>prihlasovaci_jmeno</login>
  <password>heslo</password>
</request>

Výstup

<reservationStatuses> [1]  
 
<status> [1..*]  
 
<statusId> [1] Id stavu rezervace
<name> [1] Název stavu rezervace
<description> [1] Popis stavu rezervace
<color> [1] Hexadecimální popis barvy, kterou Previo znázorňuje tento stav

Ukázková odpověď

<reservationStatuses> 
  <status> 
    <name>opce</name> 
    <description>Zákazník vyjádřil nezávazně zájem o ubytování v konkrétním termínu a na konkrétní pokoj, ale ještě nezaplatil zálohu.</description> 
    <statusId>1</statusId> 
    <color>#FE8F01</color> 
  </status> 
  <status> 
    <name>potvrzeno</name> 
    <description>Zákazník potvrdil svou rezervaci tím, že zaplatil zálohu.</description> 
    <statusId>2</statusId> 
    <color>#4DCC00</color> 
  </status> 
  <status> 
    <name>ubytován</name> 
    <description>Zákazník je právě ubytován v patřičném pokoji.</description> 
    <statusId>3</statusId> 
    <color>#2F9BFE</color> 
  </status> 
  <status> 
    <name>waiting list</name> 
    <description>Rezervace čeká na manuální potvrzení­</description> 
    <statusId>6</statusId> 
    <color>#000000</color> 
  </status> 
  <status> 
    <name>storno</name> 
    <description>Rezervace byla zrušena hostem nebo hoteliérem (obvykle před příjezdem).</description> 
    <statusId>7</statusId> 
    <color>#00F289</color> 
  </status> 
  <status> 
    <name>no-show</name> 
    <description>Zákazník se v den příjezdu nedostavil a rezervaci předem nezrušil.</description> 
    <statusId>8</statusId> 
    <color>#B6DA00</color> 
  </status> 
  <status> 
    <name>ukončeno</name> 
    <description>Zákazník ukončil pobyt.</description> 
    <statusId>9</statusId> 
    <color>#AFAFAF</color> 
  </status> 
  <status> 
    <name>jiné</name> 
    <description></description> 
    <statusId>10</statusId> 
    <color>#8f369e</color> 
  </status> 
</reservationStatuses>