System.getPropertyAttributes | Previo API

System.getPropertyAttributes

Globální číselník atributů vlastností

Každá vlastnost z číselníku vlastností obsahuje 0..* id atributů, které jsou vybrány z tohoto číselníku.

Verze číselníku k 11.4.2017

Id Název atributu Popis 1 Popis 2 Typ Komentář Jednotka
1 distance V hotelu Od hotelu text
 • 0 => vybavení je přímo na hotelu
 • hodnota => vybavení je v dané vzdálenosti
 • žádná hodnota => vybavení není na hotelu, ale není secifikována jeho vzdálenost
 
2 pricing Zdarma Za cenu text
 • 0 => vybavení je zdarma
 • hodnota => vybavení je za danou cenu
 • žádná hodnota => vybavení není zdarma, ale není secifikována jeho cena
currency
3 supervised Nehlídané Hlídané boolean    
4 hotelOrRoom Na hotelu Na pokoji boolean 0 => on hotel, 1 => on room  
5 capacity Kapacita   number   os.
6 details Další informace   text    
7 breakfastFrom Snídaně od   text    
8 breakfastTo Snídaně do   text    
9 lunchFrom Oběd od   text    
10 lunchTo Oběd do   text    
11 dinnerFrom Večeře od   text    
12 dinnerTo Večeře do   text    
13 openingHours Otevírací doba   text    
14 dimensions Rozměry (VxŠxD)   text    
15 temperature Teplota   number   °C
16 counterflow Protiproud   boolean    
17 sanitaryDay Sanitární den   text    
18 height Výška   number   m
19 width Šířka   number   m
20 length Délka   number   m
21 name Název   text    
22 hdmi HDMI   boolean    
23 vga VGA   boolean    
24 displayPort Display port   boolean    

Parametry

Název Popis
login Přihlašovací jméno
password Heslo
lanId Identifikátor jazyka (nepovinné)

Ukázkový požadavek

<request>
  <login>prihlasovaci_jmeno</login>
  <password>heslo</password>
</request>

Výstup

<propertyAttributes> [1]  
 
<attribute> [0..*]  
 
<praId> [1] Id atributu
<name> [1] Název atributu
<text> [0..1] Textový popis atributu vybavení
<text2> [0..1] Druhý volitelný textový popis atributu vybavení
<type> [1] Datový typ atributu
<comment> [0..1] Komentář atributu
<units> [0..1] Jednotka atributu

Ukázková odpověď

<propertyAttributes>
  <attribute>
    <praId>1</praId>
    <name>onSite</name>
    <text>V hotelu</text>
    <text2>Od hotelu</text2>
    <type>text</type>
    <comment>NULL =&gt; it is on site,
empty string =&gt; it is not on site,
string =&gt; it is not on site, distance is specified by string</comment>
    <units/>
  </attribute>
  <attribute>
    <praId>2</praId>
    <name>free</name>
    <text>Zdarma</text>
    <text2>Za cenu</text2>
    <type>text</type>
    <comment>NULL =&gt; it is free,
empty string =&gt; it is not free,
string =&gt; it is not free, price is specified by string</comment>
    <units>currency</units>
  </attribute>
  <attribute>
    <praId>3</praId>
    <name>supervised</name>
    <text>Nehlídané</text>
    <text2>Hlídané</text2>
    <type>boolean</type>
    <units/>
  </attribute>
  <attribute>
    <praId>4</praId>
    <name>hotelOrRoom</name>
    <text>Na hotelu</text>
    <text2>Na pokoji</text2>
    <type>boolean</type>
    <comment>0 =&gt; on hotel,
1 =&gt; on room</comment>
    <units/>
  </attribute>
</propertyAttributes>