System.getLanguages | Previo API

System.getLanguages

Globální číselník jazyků

Verze číselníku k 1.7.2013

Id Kód Název jazyka
1 cs Čeština
2 en English
3 de Deutsch
4 fr Français
5 it Italiano
6 sk Slovensky
7 es Español
8 ru Русский
9 sv Svensk
10 nl Dutch
11 pl Polszczyzna
12 ja 日本語
13 zh Chinese
14 hu Magyar
15 da Dansk
16 uk Українська
17 lt Lietuviškai
18 hr Hrvatski

Parametry

Název Popis
login Přihlašovací jméno
password Heslo
lanId Identifikátor jazyka (nepovinné)

Ukázkový požadavek

<request>
  <login>prihlasovaci_jmeno</login>
  <password>heslo</password>
</request>

Výstup

<languages> [1]  
 
<language> [1..*]  
 
<lanId> [1] Id jazyka
<code> [1] Dvoupísmenný kód jazyka (ISO 639-1).
<name> [1] Název jazyka

Ukázková odpověď

<languages>
  <language>
    <lanId>1</lanId>
    <code>cs</code>
    <name>Čeština</name>
  </language>
  <language>
    <lanId>2</lanId>
    <code>en</code>
    <name>English</name>
  </language>
  <language>
    <lanId>3</lanId>
    <code>de</code>
    <name>Deutsch</name>
  </language>
  <language>
    <lanId>4</lanId>
    <code>fr</code>
    <name>Français</name>
  </language>
  <language>
    <lanId>5</lanId>
    <code>it</code>
    <name>Italiano</name>
  </language>
  <language>
    <lanId>6</lanId>
    <code>sk</code>
    <name>Slovensky</name>
  </language>
  <language>
    <lanId>7</lanId>
    <code>es</code>
    <name>Español</name>
  </language>
  <language>
    <lanId>8</lanId>
    <code>ru</code>
    <name>Русский</name>
  </language>
  <language>
    <lanId>9</lanId>
    <code>sv</code>
    <name>Svensk</name>
  </language>
  <language>
    <lanId>10</lanId>
    <code>nl</code>
    <name>Dutch</name>
  </language>
  <language>
    <lanId>11</lanId>
    <code>pl</code>
    <name>Polszczyzna</name>
  </language>
  <language>
    <lanId>12</lanId>
    <code>ja</code>
    <name>日本語</name>
  </language>
  <language>
    <lanId>13</lanId>
    <code>zh</code>
    <name>Chinese</name>
  </language>
  <language>
    <lanId>14</lanId>
    <code>hu</code>
    <name>Magyar</name>
  </language>
  <language>
    <lanId>15</lanId>
    <code>da</code>
    <name>Dansk</name>
  </language>
</languages>