System.getChanges | Previo API

System.getChanges

DEPRECATED: prosíme používejte metodu getChanges2

Změny v datech hotelů

Previo API je potřeba volat s rozvahou. Data získaná např. operacemi Hotel.get nebo Hotel.getRoomKinds si vždy nejprve uložte do cache nebo do databáze a odtud teprve poskytujte návštěvníkům vašich stránek.

Úkolem operace System.getChanges je, aby tato data byla co nejvíce čerstvá. Volejte ji v pravidelných intervalech (15 minut) a aktualizujte svoje data podle instrukcí.

Pokud element change obsahuje element hotId, aktualizujte data hotelu s tímto id. Pokud ne, aktualizujte data všech hotelů z Previa.

Může se stát, že operace vrátí stejnou změnu hotelu opakovaně ve více voláních. Proto si u každého hotelu ukládejte datum a čas poslední aktualizace (získané z elementu change). Aktualizujte pouze hotely, u kterých je uložené datum a čas starší než v získaném elementu change.

Ve výstupu se objevují elementy i s jinou hodnotou type než other. Tyto elementy jsou součástí experimentální funkcionality a zatím je ignorujte.

Od 28.2.2011:
Je více využíván element type. Hodnota tohoto elementu nyní obsahuje název funkce, která by měla být volána. Po získání informace o změně.

Parametry

Název Popis
login Přihlašovací jméno
password Heslo

Ukázkový požadavek

<request>
  <login>prihlasovaci_jmeno</login>
  <password>heslo</password>
</request>

Výstup

<changes> [1]  
 
<change> [0..*]  
 
<hotId> [0..1] Id hotelu
<type> [1] Typ změny
<date> [1] Datum a čas změny
<other> [0..1] Prázdný element, ignorujte ho.

Typ změny

Název Popis
other Z historického hlediska (časem přestane být podporován)
get  
getGuestCategories  
getMessages  
getObjectKinds  
getPackages  
getPhotogalleries  
getRates  
getRoomKinds  
getFreeCapacity  
searchBonuses  

Ukázková odpověď

<changes>
  <change>
    <hotId>556</hotId>
    <type>getFreeCapacity</type>
    <date>2010-03-08T16:15:45+01:00</date>
    <other/>
  </change>
  <change>
    <hotId>561</hotId>
    <type>getRates</type>
    <date>2010-03-08T16:17:45+01:00</date>
    <other/>
  </change>
</changes>

Tato odpověď se dá interpretovat takto: Aktualizujte kapacitu hotelu s id 556, pokud u něj máte uloženo datum poslední aktualizace starší než 2010-03-08T16:15:45+01:00 a aktualizujte ceník hotelu s id 561, pokud u něj máte uloženo datum poslední aktualizace starší než 2010-03-08T16:15:45+01:00.