Hotels.searchBonuses | Previo API

Hotels.searchBonuses

Vyhledávání partnerských provizí

Previo v každé zemi fakturuje provize v jednotné měně, rezervace v jiných měnách jsou do cílové měny přepočítány. Proto tato operace vrací na api.previo.cz všechny částky (price, previoBonusAmount, partnerBonusAmount a totalBonusAmount) v CZK a na api.previo.sk v EUR. Měnu, ve které byla rezervace zaplacena, zjistíte z elementu account.

Stavy schválení (approval)

approval stav schálení
0 neodbydleno
1 odbydleno
2 odbydleno se změněnou cenou
3 neznámá odbydlenost

Parametry

Název Popis
login Přihlašovací jméno
password Heslo
filter Filtr
order Pořadí výsledků
limit Omezení počtu výsledků

Pro filtrování provizí pro konkrétního partnera použijte parametr <prpId> .... </prpId> v rámci filtrů.

Pokud požadavek zasílá master partner, budou mu (bez omezení na konkrétní prpId) vráceny výsledky i za affilační sub-partnery.

Ukázkový požadavek

<request>
  <login>prihlasovaci_jmeno</login>
  <password>heslo</password>
  <filter>
    <hotId>1</hotId>
    <from>2010-01-01</from>
    <to>2010-01-31</to>
    <resIds>
    	<resId>000111</resId>
    </resIds>
  </filter>
  <order>
    <by>hotId</by>
  </order>
  <limit>
    <offset>0</offset>
    <limit>100</limit>
  </limit>
</request>

Výstup

<bonuses>  
 
<foundBonuses> [1] Počet výsledků, který by operace vrátila, kdyby nebyl použit limit
<bonus> [0..*] Provize
 
<hotId> [1] Id hotelu
<bookdate> [1] Datum vytvoření rezervace
<term> [1] Termín rezervace
 
<from> [1] Datum od
<to> [1] Datum do
<comIds> [1] Id rezervací
 
<comId> [1..*] Id rezervace
<voucher> [0..1] Číslo voucheru
<cosId> [1] Stav rezervace
<note> [0..1] Důvod změny. Poznámka proč host nepřijel, nebo je jiná cena.
<approval> [1] Stav schválení
<vatPayer> [1] Hotel je plátce DPH (true|false)
<account> [1] Hotelový účet
 
<price> [1] Cena
<currency> [1]  
 
<curId> [1] Id měny
<code> [1] Kód měny
<price> [1] Cena pro výpočet provize
<priceWithoutVat> [1] Cena bez DPH pro výpočet provize
<previoBonusAmount> [1] Výše provize Previo
<partnerBonusAmount> [1] Výše provize partner
<totalBonusAmount> [1] Celková výše provize
<invoiceSent> [1] Byla provize fakturována (true|false)?
<invoiceSentDate> [0..1] Datum kdy byla provize fakturována
<invoiceNumber> [0..1] Číslo faktury (řetězec, např. "FV20100547")
<invoicePaid> [1] Byla přijata platba za fakturu (true|false)?
<invoicePaidDate> [0..1] Datum kdy byla přijata platba za fakturu
<partnerInvoiceSent> [1] Byla provize fakturována partnerovi (true|false)?
<partnerInvoicePaid> [1] Byla partnerovi uhrazena platba za fakturu (true|false)?

Ukázková odpověď

<bonuses>
  <foundBonuses>6</foundBonuses>
  <bonus>
    <hotId>1</hotId>
    <bookdate>2010-01-06T17:07:33+01:00</bookdate>
    <term>
      <from>2010-01-05T00:00:00+01:00</from>
      <to>2010-01-10T00:00:00+01:00</to>
    </term>
    <comIds>
      <comId>2618631</comId>
      <comId>2618636</comId>
    </comIds>
    <voucher>VO20070663</voucher>
    <cosId>1</cosId>
    <approval>0</approval>
    <vatPayer>true</vatPayer>
    <account>
      <price>2800</price>
      <currency>
        <curId>1</curId>
        <code>CZK</code>
      </currency>
    </account>
    <price>0</price>
    <previoBonusAmount>0</previoBonusAmount>
    <partnerBonusAmount>0</partnerBonusAmount>
    <totalBonusAmount>0</totalBonusAmount>
    <invoiceSent>true</invoiceSent>
    <invoiceSentDate>2010-02-14</invoiceSentDate>
    <invoiceNumber>FV20100547</invoiceNumber>
    <invoicePaid>false</invoicePaid>
    <partnerInvoiceSent>false</partnerInvoiceSent>
    <partnerInvoicePaid>false</partnerInvoicePaid>
  </bonus>
  <bonus>
    <hotId>1</hotId>
    <bookdate>2010-01-06T17:15:35+01:00</bookdate>
    <term>
      <from>2010-01-05T00:00:00+01:00</from>
      <to>2010-01-10T00:00:00+01:00</to>
    </term>
    <comIds>
      <comId>2618641</comId>
      <comId>2618646</comId>
    </comIds>
    <voucher>VO20070664</voucher>
    <cosId>1</cosId>
    <approval>3</approval>
    <vatPayer>true</vatPayer>
    <account>
      <price>2800</price>
      <currency>
        <curId>1</curId>
        <code>CZK</code>
      </currency>
    </account>
    <price>2800</price>
    <priceWithoutVat>2520</priceWithoutVat> 
    <previoBonusAmount>100.8</previoBonusAmount>
    <partnerBonusAmount>204.65</partnerBonusAmount>
    <totalBonusAmount>305.45</totalBonusAmount>
    <invoiceSent>true</invoiceSent>
    <invoiceSentDate>2010-02-12</invoiceSentDate>
    <invoiceNumber>FV20100247</invoiceNumber>
    <invoicePaid>true</invoicePaid>
    <invoicePaidDate>2010-02-16</invoicePaidDate>
    <partnerInvoiceSent>true</partnerInvoiceSent>
    <partnerInvoicePaid>true</partnerInvoicePaid>
  </bonus>
  ...
</bonuses>