Hotel.getStayPackages | Previo API

Hotel.getStayPackages

Vrátí všechny pobytové balíčky hotelu.

Tato operace vrací všechna potřebná data k prezentování pobytových balíčků

Parametry

Název Popis
login Přihlašovací jméno
password Heslo
hotId Id hotelu
lanId Id jazyka, ve kterém chcete aby Vám byli vráceny popisky (nepovinný)
currency Měna, ve které chci získat pobytové balíčky. (nepovinný)

currency

Měna, ve které chci získat pobytové balíčky.

<currency> [0..1]  
 
<curId> [0..1] ID měny
<code> [0..1] Kód měny

Ukázkový požadavek

<request>
    <login>prihlasovaci_jmeno</login>
    <password>heslo</password>
    <hotId>745896</hotId>
    <lanId>2</lanId>
    <currency>
      <curId>1</curId>
      <code>CZK</code>
    </currency> 
</request>

Výstup

<stayPackages> [1]  
 
<stayPackage> [0..*]  
 
<styId> [1] Identifikátor balíčku
<name> [1] Název balíčku
<description> [1] Popis balíčku
<nights> [1] Počet nocí
<note> [1] Poznámka
<galId> [1] Identifikátor galerie přiřazené k balíčku
<includes> [1] Textový popis, co zahrnuje balíček
<meaId> [1] Identifikátor zahrnuté stravy
<unitId> [1] 1 - Cena je účtována za pobyt všech osob na daném pokoji. / 2 - Cena je účtována za pobyt jedné osoby na daném pokoji.
<showOn> [1]
<web> [1] Zobrazeno na reservation plus, hodnota true/false
<vipPartners> [1]

Zobrazeno pro partnery SPA.CZ, HOTEL.CZ, HOTELY.CZ, hodnota true/false

<otherPartners> [1] Zobrazeno pro ostatní partnery - hodnota true/false
<spaBusinessOnly> [1] Zobrazeno pro firemní klientelu SPA.CZ - hodnota true/false
<programs> [0..1]  
 
<syrId> [0..*] Id programů, které balíček obsahuje
<packages> [0..1]  
 

<pckId> [0..*] Id služeb, které je možné doobjednat k balíčku
<arrivals> [1]  
 
<arrival> [0..*] Den možného nájezdu
<seasons> [1]  
 
<season> [0..*]  
 
<term> [1]  
 
<from> [1] od
<to> [1] do
<prices> [1]  
 
<object> [0..*]  
 
<obkId> [1] Identifikátor typu pokoje
<standardPrice> [1] Standardní cena
<price> [1] Aktuální cena
<currency> [1] Měna
 
<curId> [1] Id měny
<code> [1] Kód měny

Ukázková odpověď

<stayPackages>
  <stayPackage>
    <styId>116</styId>
    <name>Welnes pobyt plus</name>
    <description>Příjemny pobyt</description>
    <nights>5</nights>
    <note>Pobyt je na 5 nocí</note>
    <galId>43936</galId>
    <includes>obsahuje všechny procedury co provádíme</includes>
    <meaId>4</meaId>
    <unitId>6</unitId>
    <sesons>
      <seson>
        <term>
          <from>2013-01-03</from>
          <to>2013-01-23</to>
        </term>
        <prices>
          <object>
            <obkId>1</obkId>
            <standardPrice>2000</standardPrice>
            <price>1500</price>
          </object>
          <object>
            <obkId>2</obkId>
            <standardPrice>2500</standardPrice>
            <price>2000</price>
          </object>
          <object>
            <obkId>118898</obkId>
            <standardPrice>3500</standardPrice>
            <price>3356</price>
          </object>
        </prices>
      </seson>
      <seson>
        <term>
          <from>2013-01-24</from>
          <to>2013-01-30</to>
        </term>
        <prices>
          <object>
            <obkId>1</obkId>
            <standardPrice>2000</standardPrice>
            <price>1800</price>
          </object>
          <object>
            <obkId>118898</obkId>
            <standardPrice>3500</standardPrice>
            <price>3499</price>
          </object>
        </prices>
      </seson>
    </sesons>
  </stayPackage>
  .....
</stayPackages>