Hotel.getRoomKinds | Previo API

Hotel.getRoomKinds

Vrátí pokoje v hotelu

Parametry

Název Popis
login Přihlašovací jméno
password Heslo
hotId Id hotelu
lanId Identifikátor jazyka (nepovinné)

Ukázkový požadavek

<request>
  <login>prihlasovaci_jmeno</login>
  <password>heslo</password>
  <hotId>74856</hotId>
</request>

Výstup

Výstup této operace je identický jako výstup operace Hotel.getObjectKinds. Jediný rozdíl je v tom, že jsou vráceny pouze druhy pokojů s obtId = 1 (pokoje).

Ukázková odpověď

<roomKinds>
  <objectKind>
    <obkId>94676</obkId>
    <obtId>1</obtId>
    <name>Dvoulůžkový</name>
    <description>&lt;p&gt;Moderní ubytování s příjemnou postelí.&lt;/p&gt;</description>
    <numOfBeds>2</numOfBeds>
    <numOfExtraBeds>0</numOfExtraBeds>
    <singleUse>true</singleUse>
    <objects>
      <object>
        <objId>784061</objId>
        <name>201</name>
        <order>0</order> 
      </object>
      <object>
        <objId>956606</objId>
        <name>202</name>
        <order>1</order> 
      </object>
    </objects>
    <properties>
      <proId>11</proId>
      <proId>17</proId>
    </properties>
  </objectKind>
  <objectKind>
    <obkId>94681</obkId>
    <obtId>1</obtId>
    <name>Apartmán</name>
    <description>&lt;p&gt;Útulný apartmán s výhledem.&lt;/p&gt;</description>
    <numOfBeds>4</numOfBeds>
    <numOfExtraBeds>0</numOfExtraBeds>
    <singleUse>false</singleUse>
    <objects>
      <object>
        <objId>784076</objId>
        <name>401</name>
        <order>2</order> 
      </object>
    </objects>
    <properties>
      <proId>3</proId>
      <proId>6</proId>
    </properties>
  </objectKind>
</roomKinds>