Hotel.getPriceActions | Previo API

Hotel.getPriceActions

Hotely nabízejí určité slevy (popř. příplatky), odvíjející se od doby objednání pobytu, délky pobytu či dalších kritérií.

Tato funkce vrací data potřebná k určení slev a příplatků.

Parametry

Název Popis
login Přihlašovací jméno
password Heslo
hotId Identifikátor hotelu

Ukázkový požadavek

<request>
  <login>prihlasovaci_jmeno</login>
  <password>heslo</password>
  <hotId>hotId</hotId>
</request>

Výstup

<priceActions> [1]  
 
<firstMinutes> [1]  
 
<firstMinute> [0..*]  
 
<pfmId> [1] Identifikátor slevy
<minNumOfDaysBeforeArrival> [1] Minimální počet dní před vytvořením rezervace pro uplatnění slevy
<discountRate> [1] Procentuální sleva
<actionFrom> Platné od
<actionTo> Platné do
<isForActionPrices> Sleva / příplatek se má aplikovat i na akční ceny
<isForNonRefundablePrices> Sleva / příplatek se má aplikovat i na nevratné ceny
<objectKinds> Platí pro typy pokojů
 
<objectKind> Typ pokoje
 
<obkId> Id typu pokoje
 
<lastMinutes> [1]  
 
<lastMinute> [0..*]  
 
<plmId> [1] Identifikátor slevy
<maxNumOfHoursBeforeArrival> [1] Maximální počet hodin před vytvořením rezervace pro uplatnění slevy
<discountRate> [1] Procentuální sleva
<actionFrom> Platné od
<actionTo> Platné do
<isForActionPrices> Sleva / příplatek se má aplikovat i na akční ceny
<isForNonRefundablePrices> Sleva / příplatek se má aplikovat i na nevratné ceny
<objectKinds> Platí pro typy pokojů
 
<objectKind> Typ pokoje
 
<obkId> Id typu pokoje
 
<longTerms> [1]  
 
<longTerm> [0..*]  
 
<palId> [1] Identifikátor slevy
<minNumOfNights> [1] Minimální počet rezervovaných nocí pro uplatnění slevy
<discountRate> [1] Procentuální sleva
<actionFrom> Platné od
<actionTo> Platné do
<isForActionPrices> Sleva / příplatek se má aplikovat i na akční ceny
<isForNonRefundablePrices> Sleva / příplatek se má aplikovat i na akční ceny
<objectKinds> Platí pro typy pokojů
 
<objectKind> Typ pokoje
 
<obkId> Id typu pokoje

Ukázková odpověď

<priceActions> 
  <firstMinutes> 
    <firstMinute> 
      <pfmId>1991</pfmId> 
      <minNumOfDaysBeforeArrival>10</minNumOfDaysBeforeArrival> 
      <discountRate>20</discountRate>
      <actionFrom>2017-10-12</actionFrom>
      <actionTo>2017-10-22</actionFrom>
      <isForActionPrices>true</isForActionPrices>
      <isForNonRefundablePrices>false</isForNonRefundablePrices>
      <objectKinds>
        <objectKind>
          <obkId>1234567</obkId>
        </objectKind>
      </objectKinds> 
    </firstMinute> 
  </firstMinutes> 
  <lastMinutes> 
    <lastMinute> 
      <plmId>5111</plmId> 
      <maxNumOfHoursBeforeArrival>24</maxNumOfHoursBeforeArrival> 
      <discountRate>15</discountRate> 
      <actionFrom/>
      <actionTo>2017-10-22</actionFrom>
      <isForActionPrices>false</isForActionPrices>
      <isForNonRefundablePrices>false</isForNonRefundablePrices>
      <objectKinds>
        <objectKind>
          <obkId>3434343</obkId>
        </objectKind>
        <objectKind>
          <obkId>4444444</obkId>
        </objectKind>
      </objectKinds> 
    </lastMinute> 
  </lastMinutes> 
  <longTerms> 
    <longTerm> 
      <palId>13096</palId> 
      <minNumOfNights>1</minNumOfNights> 
      <discountRate>20</discountRate> 
      <actionFrom>2017-10-12</actionFrom>
      <actionTo/>
      <isForActionPrices>true</isForActionPrices>
      <isForNonRefundablePrices>true</isForNonRefundablePrices>
      <objectKinds/> 
    </longTerm> 
  </longTerms> 
</priceActions>