Hotel.getPriceActions | Previo API

Hotel.getPriceActions

Hotely nabízejí určité slevy (popř. příplatky), odvíjející se od doby objednání pobytu, délky pobytu či dalších kritérií.

Tato funkce vrací data potřebná k určení slev a příplatků.

Parametry

Název Popis
login Přihlašovací jméno
password Heslo
hotId Identifikátor hotelu

Ukázkový požadavek

<request>
  <login>prihlasovaci_jmeno</login>
  <password>heslo</password>
  <hotId>hotId</hotId>
</request>

Výstup

<priceActions> [1]  
 
<actionPrices> [1]  
 
<actionPrice> [0..*]  
 
<id> [1] Identifikátor slevy
<discountRateType> [1]

Způsob zadání slevy (v procentech - sleva zadána v "discountRate", absolutní částkou v měně - sleva zadána v "discountRateAbs")

'per' | 'abs'

<discountRate> [1] Sleva v procentech (záporné číslo - příplatek)
<discountRateAbs> [1] Sleva jako absolutní částka
 
<discountRate>  
 
<curId> Id měny
<rate> Výše slevy
<actionFrom> Platné od tg8
<actionTo> Platné do
<objectKinds> Platí pro druhy pokojů (pokud není zadán žádný, sleva platí pro všechny druhy pokojů). 
 
<objectKind> Druh pokoje
 
<obkId> Id druhu pokojů
<ratePlans> Platí pro cenové plány (pokud není zadán žádný, sleva platí pro všechny cenové plány). V odpovědi se vždy zobrazují všechny plány, pro které daná sleva platí.
 
<ratePlan> Cenový plán
 
<prlId> Id cenového plánu
<weekDays> Platí pro dny v týdnu (pokud není zadán žádný, sleva platí pro všechny dny v týdnu)
 
<weekDay> [0..7]

 Den v týdnu

'sun' | 'mon' | 'tue' | 'wed' | 'thu' | 'fri' | 'sat'

<combineActionPrice> [1]

Kombinovat akční slevu s ostatními slevami/příplatky

true / false

<combineActionPriceOnlyWithSurcharge> [1]

Kombinovat jen v případě příplatku

true / false

 
<firstMinutes> [1]  
 
<firstMinute> [0..*]  
 
<id> [1] Identifikátor slevy
<minNumOfDaysBeforeArrival> [1] Minimální počet dní před vytvořením rezervace pro uplatnění slevy
<discountRateType> [1]

Způsob zadání slevy (v procentech - sleva zadána v "discountRate", absolutní částkou v měně - sleva zadána v "discountRateAbs")

'per' | 'abs'

<discountRate> [1] Sleva v procentech (záporné číslo - příplatek)
<discountRateAbs> [1] Sleva jako absolutní částka
 
<discountRate>  
 
<curId> Id měny
<rate> Výše slevy
<actionFrom> Platné od
<actionTo> Platné do
<objectKinds> Platí pro druhy pokojů (pokud není zadán žádný, sleva platí pro všechny druhy pokojů)
 
<objectKind> Druh pokoje
 
<obkId> Id druhu pokojů
<ratePlans> Platí pro cenové plány (pokud není zadán žádný, sleva platí pro všechny cenové plány). V odpovědi se vždy zobrazují všechny plány, pro které daná sleva platí.
 
<ratePlan> Cenový plán
 
<prlId> Id cenového plánu
<weekDays> Platí pro dny v týdnu (pokud není zadán žádný, sleva platí pro všechny dny v týdnu)
 
<weekDay> [0..7]

 Den v týdnu

'sun' | 'mon' | 'tue' | 'wed' | 'thu' | 'fri' | 'sat'

 
<lastMinutes> [1]  
 
<lastMinute> [0..*]  
 
<id> [1] Identifikátor slevy
<maxNumOfHoursBeforeArrival> [1] Maximální počet hodin před vytvořením rezervace pro uplatnění slevy
<discountRateType> [1]

Způsob zadání slevy (v procentech - sleva zadána v "discountRate", absolutní částkou v měně - sleva zadána v "discountRateAbs")

'per' | 'abs'

<discountRate> [1] Sleva v procentech (záporné číslo - příplatek)
<discountRateAbs> [1] Sleva jako absolutní částka
 
<discountRate>  
 
<curId> Id měny
<rate> Výše slevy
<actionFrom> Platné od
<actionTo> Platné do
<objectKinds> Platí pro druhy pokojů (pokud není zadán žádný, sleva platí pro všechny druhy pokojů)
 
<objectKind> Druh pokoje t
 
<obkId> Id druhu pokojů
<ratePlans> Platí pro cenové plány (pokud není zadán žádný, sleva platí pro všechny cenové plány). V odpovědi se vždy zobrazují všechny plány, pro které daná sleva platí.
 
<ratePlan> Cenový plán
 
<prlId> Id cenového plánu
<weekDays> Platí pro dny v týdnu (pokud není zadán žádný, sleva platí pro všechny dny v týdnu)
 
<weekDay> [0..7]

 Den v týdnu

'sun' | 'mon' | 'tue' | 'wed' | 'thu' | 'fri' | 'sat'

 
<longTerms> [1]  
 
<longTerm> [0..*]  
 
<id> [1] Identifikátor slevy
<minNumOfNights> [1] Minimální počet rezervovaných nocí pro uplatnění slevy
<discountRateType> [1]

Způsob zadání slevy (v procentech - sleva zadána v "discountRate", absolutní částkou v měně - sleva zadána v "discountRateAbs")

'per' | 'abs'

<discountRate> [1] Sleva v procentech (záporné číslo - příplatek)
<discountRateAbs> [1] Sleva jako absolutní částka
 
<discountRate>  
 
<curId> Id měny
<rate> Výše slevy
<actionFrom> Platné od
<actionTo> Platné do
<objectKinds> Platí pro druhy pokojů (pokud není zadán žádný, sleva platí pro všechny druhy pokojů)
 
<objectKind> Druh pokoje
 
<obkId> Id druhu pokojů
<ratePlans> Platí pro cenové plány (pokud není zadán žádný, sleva platí pro všechny cenové plány). V odpovědi se vždy zobrazují všechny plány, pro které daná sleva platí.
 
<ratePlan> Cenový plán
 
<prlId> Id cenového plánu
<weekDays> Platí pro dny v týdnu (pokud není zadán žádný, sleva platí pro všechny dny v týdnu)
 
<weekDay> [0..7]

 Den v týdnu

'sun' | 'mon' | 'tue' | 'wed' | 'thu' | 'fri' | 'sat'

Ukázková odpověď

<priceActions>
  <actionPrices>
    <actionPrice>
      <id>1550</id>
      <discountRateType>per</discountRateType>
      <discountRate>20</discountRate>
      <actionFrom>2017-10-12</actionFrom>
      <actionTo>2017-10-22</actionFrom>
      <objectKinds>
        <objectKind>
          <obkId>1234567</obkId>
        </objectKind>
      </objectKinds>
      <ratePlans>
        <ratePlan>
          <prlId>12588</prlId>
        </ratePlan>
      </ratePlans> 
      <weekDays>
        <weekDay>mon</weekDay> 
        <weekDay>tue</weekDay> 
        <weekDay>wed</weekDay> 
      </weekDays> 
      <combineActionPrice>true</combineActionPrice>
      <combineActionPriceOnlyWithSurcharge>false</combineActionPriceOnlyWithSurcharge>
    </actionPrice> 
  </actionPrices> 
  <firstMinutes> 
    <firstMinute> 
      <id>1991</id> 
      <minNumOfDaysBeforeArrival>10</minNumOfDaysBeforeArrival> 
      <discountRateType>per</discountRateType> 
      <discountRate>20</discountRate> 
      <actionFrom>2017-10-12</actionFrom> 
      <actionTo>2017-10-22</actionFrom> 
      <objectKinds> 
        <objectKind> 
          <obkId>1234567</obkId> 
        </objectKind> 
      </objectKinds>
      <ratePlans>
        <ratePlan>
          <prlId>8899</prlId> 
        </ratePlan>
      </ratePlans>  
      <weekDays> 
        <weekDay>mon</weekDay>
        <weekDay>tue</weekDay>
        <weekDay>wed</weekDay>
      </weekDays>
    </firstMinute>
  </firstMinutes> 
  <lastMinutes> 
    <lastMinute> 
      <id>5111</id> 
      <maxNumOfHoursBeforeArrival>24</maxNumOfHoursBeforeArrival> 
      <discountRateType>per</discountRateType> 
      <discountRate>15</discountRate> 
      <actionFrom/> 
      <actionTo>2017-10-22</actionFrom> 
      <objectKinds> 
        <objectKind> 
          <obkId>3434343</obkId> 
        </objectKind> 
        <objectKind> 
          <obkId>4444444</obkId> 
        </objectKind> 
      </objectKinds> 
      <ratePlans>
        <ratePlan>
          <prlId>7788</prlId> 
        </ratePlan>
      </ratePlans>   
      <weekDays> 
        <weekDay>wed</weekDay> 
      </weekDays>  
    </lastMinute> 
  </lastMinutes> 
  <longTerms>
    <longTerm>
      <id>13096</id>
      <minNumOfNights>1</minNumOfNights> 
      <discountRateType>abs</discountRateType> 
      <discountRate>0</discountRate> 
      <discountRateAbs> 
        <discountRate> 
          <curId>1</curId> 
          <rate>600</rate> 
        </discountRate> 
        <discountRate> 
          <curId>2</curId> 
          <rate>25</rate> 
        </discountRate> 
      </discountRateAbs> 
      <actionFrom>2017-10-12</actionFrom> 
      <actionTo/> 
      <ratePlans> 
        <ratePlan>
          <prlId>1234</prlId> 
        </ratePlan> 
        <ratePlan>
          <prlId>1235</prlId> 
        </ratePlan> 
      </ratePlans> 
      <objectKinds> 
        <objectKind> 
          <obkId>8899</obkId> 
        </objectKind> 
      </objectKinds>  
      <weekDays> 
        <weekDay>mon</weekDay>
        <weekDay>sun</weekDay>
      </weekDays>  
    </longTerm> 
  </longTerms> 
</priceActions>