Hotel.getPhotogalleries | Previo API

Hotel.getPhotogalleries

Vrátí fotogalerie hotelu a pokojů

Jako titulní fotografii hotelu použijte první fotografii z profilové galerie (<profile>1</profile>)

Stahujte si všechny fotky na svůj server a vaším návštěvníkům je odkazujte z něj. Pokud uživatel změní v systému fotku (uploadne místo ní jinou), tak se změní i její url. Využijte tento fakt ke cachování. Fotku se stejnou url nikdy nestahujte zbytečně vícekrát.


Název souboru (fotografie) se skládá z [timestamp.extension] kde timestamp je čas nahrání souboru na server

Parametry

Název Popis
login Přihlašovací jméno
password Heslo
hotId Id hotelu
lanId Id jazyka, ve kterém chcete aby Vám byli vráceny popisky (nepovinný)

Ukázkový požadavek

<request>
  <login>prihlasovaci_jmeno</login>
  <password>heslo</password>
  <hotId>4587</hotId>
  <lanId>2</lanId>
</request>

Výstup

<photogalleries> [1]  
 
<gallery> [0..*]  
 
<galId> [1] Id galerie
<label> [1] Popisek galerie
<profile> [1] Určuje, zda-li je galerie profilová (do profilové fotogalerie jsou zahrnuty nejlepší fotografie hotelu a představují ucelenou prezentaci hotelu, která by měla být prezentována na portálech Previo partnerů). První fotografie (nejnižší hodnota elementu order) v takto označené galerii je titulní.
<objectKind> [0..*] Galerie obsahuje fotky, které jsou přiřazené také ke specifikovanému druhu pokojů (nebo více druhům pokojů). Pokud element chybí, tak je galerie určená pro celý hotel.
 
<obkId> [1] Id druhu pokojů
<name> [1] Název druhu pokojů
<photos> [1]  
 
<photo> [1..*] Fotka
 
<label> [1] Popisek fotky
<url> [1] Url fotky
<order> [1] Pořadí fotky

Ukázková odpověď

<photogalleries>
  <gallery>
    <galId>2</galId>
    <label>Dětské hřiště</label>
    <profile>true</profile>
    <photos>
      <photo>
        <label>Klouzačky</label>
        <url>http://files.previo.cz/1/img/photogallery/gallery_2/200712050921331.jpg</url>
        <order>0</order>
      </photo>
    </photos>
  </gallery>
  <gallery>
    <galId>4</galId>
    <label>Okolí hotelu</label>
    <profile>false</profile>
    <photos>
      <photo>
        <label>Výhled na okolní lesy</label>
        <url>http://files.previo.cz/1/img/photogallery/gallery_4/201002111544221.jpg</url>
        <order>3</order>
      </photo>
      <photo>
        <label>Rozhledna Vyžlovka</label>
        <url>http://files.previo.cz/1/img/photogallery/gallery_4/201002111544221.jpg</url>
        <order>4</order>
      </photo>
    </photos>
  </gallery>
  <gallery>
    <galId>1</galId>
    <label/>
    <profile>false</profile>
    <objectKind>
      <obkId>1</obkId>
      <name>Jednolůžkové</name>
    </objectKind>
    <photos>
      <photo>
        <label/>
        <url>http://files.previo.cz/1/img/photogallery/objectKind_1/200801090312331.gif</url>
        <order>1</order>
      </photo>
      <photo>
        <label/>
        <url>http://files.previo.cz/1/img/photogallery/objectKind_1/200803171309451.jpg</url>
        <order>2</order>
      </photo>
    </photos>
  </gallery>
  <gallery>
    <galId>10596</galId>
    <label/>
    <profile>false</profile>
    <objectKind>
      <obkId>10596</obkId>
      <name>Dvoulůžkové</name>
    </objectKind>
    <photos>
      <photo>
        <label/>
        <url>http://files.previo.cz/1/img/photogallery/objectKind_10596/201002081802572.jpg</url>
        <order>6</order>
      </photo>
    </photos>
  </gallery>
</photogalleries>