Hotel.getPackages | Previo API

Hotel.getPackages

Vrátí všechny balíčky hotelu.

Tato operace vrací všechna data, které lze nastavit v menu Nastavení - Balíčky. Doporučujeme si proto nejříve toto nastavení vyzkoušet, ať lépe pochopíte strukturu dat.

Parametry

Název Popis
login Přihlašovací jméno
password Heslo
hotId Id hotelu
term Termín
currencies Filtr měn
lanId Id jazyka, ve kterém chcete aby Vám byli vráceny popisky (nepovinný)

term

Vrátí nastavení balíčků v daném rozsahu datumů.

Datumy uvádějte ve formátu W3 date. Např. 2010-04-29.

<term> [1]  
 
<from> [1] Datum od
<to> [1] Datum do

currencies

Tímto parametrem můžete specifikovat, v jakých měnách budou vráceny ceny balíčků. Vždy můžete vybírat pouze ty měny, které má hotel povoleny.

Pokud tento parametr vynecháte, operace vrátí ceny ve výchozí měně hotelu.

<currencies> [0..1]  
 
<currency> [1..*] Specifikovaná měna. Stačí nastavit buď curId nebo code.
 
<curId> [0..1] Id měny
<code> [0..1] Kód měny

Ukázkový požadavek

<request>
    <login>prihlasovaci_jmeno</login>
    <password>heslo</password>
    <hotId>745896</hotId>
    <term>
      <from>2010-01-01</from>
      <to>2010-12-31</to>
    </term>
    <currencies>
      <currency>
        <code>CZK</code>
      </currency>
      <currency>
        <code>EUR</code>
      </currency>
    </currencies>
    <lanId>2</lanId>
</request>

Výstup

Možné způsoby výběru balíčku

selection Popis
text jako počet (text)
checkbox jako zatržítko (checkbox)

Způsob účtování balíčku - verze k 6.9.2010

pcuId name description
1 /balíček Cena je jednorázová za celý balíček.
2 /noc Cena je učtována za každou noc.
3 /os./noc Cena je učtována za každou osobu a noc.
4 /os. Cena je učtována za každou osobu.
5 /pokoj/noc Cena je učtována za každý pokoj a noc.
6 /pokoj Cena je učtována za každý pokoj.

Kořenový element - packages

<packages> [1]  
 
<package> [0..*] Reprezentuje jeden balíček

Balíček - package

<package> [0..*] Pokud hotel nemá nastavené žádné balíčky, nevrátí nic.
 
<pckId> [1] Id balíčku.
<hotId> [1] Id hotelu.
<tax> [1] Sazba DPH v %.
<name> [1] Název balíčku.
<description> [0..1] Popisek balíčku.
<group> [0..1] Skupina balíčku. Jeden nebo více balíčků můžou patřit do jedné skupiny
<nights> [0..1] Balíček lze objednat pouze při pobytu o délce %d nocí.
<galId> [0..1] Id galerie balíčku
<selection> [1] Způsob výběru balíčku.
<unit> [1] Způsob účtování balíčku. Má význam POUZE u online rezervací. Na Plachtě rezervací se na tyto jednotky nebere ohled a cena se určuje dle počtu balíčků.
 
<pcuId> [1] Id jednotky.
<name> [1] Název jednotky. Cena za %s
<description> [1] Popisek jednotky.
 
<season> [1..*] Pokud se cena balíčku pro různé termíny liší, element season s elementy from a to se ve výstupu nacházejí víckrát. V případě, že je season element ve výstupu jen jedenkrát a bez elementů from a to, je cena po celý rok stejná.
 
<from> [0..1] Datum od
<to> [0..1] Datum do
<display> [1] Zobrazovat tento balíček na webu a v rezervačním formuláři. Hodnoty true nebo false
<required> [1] Tento balíček je pro on-line rezervaci povinný. Hodnoty true nebo false
<price> [1..*] Cena balíčku. Pokud se cena pro různe druhy pokojů liší, element se ve výstupu nachází víckrát.
 
<objectKind> [0..1] Druh pokoje, pokud je cena balíčku různá pro různe druhy pokojů.
 
<obkId> [1] Id druhu pokoje
<name> [1] Název druhu pokoje.
<rate> [1..*] Cena balíčku. Pokud je v požadavku zadáno více druhů měn, element se ve výstupu nachází víckrát.
 
<price> [1] Cena (částka v dané měně)
<currency> [1] Měna
 
<curId> [1] Id měny
<code> [1] Kód měny

Ukázková odpověď

<packages>
  <package>
    <pckId>1</pckId>
    <hotId>1</hotId>
    <tax>20</tax>
    <name>Silvestrovská show</name>
    <selection>text</selection>
    <unit>
      <pcuId>1</pcuId>
      <name>/balíček</name>
      <description>Cena je jednorázová za celý balíček.</description>
    </unit>
    <season>
      <display>true</display>
      <required>false</required>
      <price>
        <rate>
          <price>1500</price>
          <currency>
            <curId>1</curId>
            <code>CZK</code>
          </currency>
        </rate>
        <rate>
          <price>60</price>
          <currency>
            <curId>2</curId>
            <code>EUR</code>
          </currency>
        </rate>
      </price>
    </season>
  </package>
  <package>
    <pckId>2</pckId>
    <hotId>1</hotId>
    <tax>20</tax>
    <name>Parkovací místa (1 auto = 1 místo)</name>
    <description>Parkovací místo v podzemní garáži hotelu.<description>
    <group>V.I.P. klienti<group>
    <selection>text</selection>
    <unit>
      <pcuId>5</pcuId>
      <name>/pokoj/noc</name>
      <description>Cena je učtována za každý pokoj a noc.</description>
    </unit>
    <season>
      <display>true</display>
      <required>false</required>
      <price>
        <rate>
          <price>100</price>
          <currency>
            <curId>1</curId>
            <code>CZK</code>
          </currency>
        </rate>
        <rate>
          <price>4</price>
          <currency>
            <curId>2</curId>
            <code>EUR</code>
          </currency>
        </rate>
      </price>
    </season>
  </package>
  <package>
    <pckId>3</pckId>
    <hotId>1</hotId>
    <tax>20</tax>
    <name>TV k dispozici na pokoji</name>
    <description>Satelitní TV s plazmovou obrazovkou.<description>
    <galId>22789</galId>
    <selection>text</selection>
    <unit>
      <pcuId>6</pcuId>
      <name>/pokoj</name>
      <description>Cena je učtována za každý pokoj.</description>
    </unit>
    <season>
      <from>2010-09-01</from>
      <to>2010-09-30</to>
      <display>true</display>
      <required>false</required>
      <price>
        <objectKind>
          <obkId>1</obkId>
          <name>Single Room</name>
        </objectKind>
        <rate>
          <price>300</price>
          <currency>
            <curId>1</curId>
            <code>CZK</code>
          </currency>
        </rate>
        <rate>
          <price>12</price>
          <currency>
            <curId>2</curId>
            <code>EUR</code>
          </currency>
        </rate>
      </price>
      <price>
        <objectKind>
          <obkId>2</obkId>
          <name>Double Room</name>
        </objectKind>
        <rate>
          <price>400</price>
          <currency>
            <curId>1</curId>
            <code>CZK</code>
          </currency>
        </rate>
        <rate>
          <price>15</price>
          <currency>
            <curId>2</curId>
            <code>EUR</code>
          </currency>
        </rate>
      </price>
      <price>
        <objectKind>
          <obkId>3</obkId>
          <name>Trojlůžkové</name>
        </objectKind>
        <rate>
          <price>500</price>
          <currency>
            <curId>1</curId>
            <code>CZK</code>
          </currency>
        </rate>
        <rate>
          <price>20</price>
          <currency>
            <curId>2</curId>
            <code>EUR</code>
          </currency>
        </rate>
      </price>
      <price>
        <objectKind>
          <obkId>4</obkId>
          <name>Double Queen Room</name>
        </objectKind>
        <rate>
          <price>600</price>
          <currency>
            <curId>1</curId>
            <code>CZK</code>
          </currency>
        </rate>
        <rate>
          <price>25</price>
          <currency>
            <curId>2</curId>
            <code>EUR</code>
          </currency>
        </rate>
      </price>
    </season>
    <season>
      <from>2010-10-01</from>
      <to>2010-10-31</to>
      <display>true</display>
      <required>false</required>
      <price>
        <objectKind>
          <obkId>1</obkId>
          <name>Single Room</name>
        </objectKind>
        <rate>
          <price>330</price>
          <currency>
            <curId>1</curId>
            <code>CZK</code>
          </currency>
        </rate>
        <rate>
          <price>15</price>
          <currency>
            <curId>2</curId>
            <code>EUR</code>
          </currency>
        </rate>
      </price>
      <price>
        <objectKind>
          <obkId>2</obkId>
          <name>Double Room</name>
        </objectKind>
        <rate>
          <price>440</price>
          <currency>
            <curId>1</curId>
            <code>CZK</code>
          </currency>
        </rate>
        <rate>
          <price>20</price>
          <currency>
            <curId>2</curId>
            <code>EUR</code>
          </currency>
        </rate>
      </price>
      <price>
        <objectKind>
          <obkId>3</obkId>
          <name>Trojlůžkové</name>
        </objectKind>
        <rate>
          <price>550</price>
          <currency>
            <curId>1</curId>
            <code>CZK</code>
          </currency>
        </rate>
        <rate>
          <price>25</price>
          <currency>
            <curId>2</curId>
            <code>EUR</code>
          </currency>
        </rate>
      </price>
      <price>
        <objectKind>
          <obkId>4</obkId>
          <name>Double Queen Room</name>
        </objectKind>
        <rate>
          <price>660</price>
          <currency>
            <curId>1</curId>
            <code>CZK</code>
          </currency>
        </rate>
        <rate>
          <price>30</price>
          <currency>
            <curId>2</curId>
            <code>EUR</code>
          </currency>
        </rate>
      </price>
    </season>
  </package>
</packages>