Hotel.getMessages | Previo API

Hotel.getMessages

Popisky a překlady

Všechny operace Previo API vrací řetězce (např. popis hotelu nebo název pokoje) ve výchozím jazyce serveru, tzn. na api.previo.cz česky, na api.previo.sk slovensky atd.

Pomocí této operace můžete získat najednou všechny řetězce ve všech podporovaných jazycích (včetně výchozího).

Číselník messageId

messageId Co vyjadřuje?
1 Název druhu pokoje
2 Popis druhu pokoje
3 Krátký popis hotelu
4 Dlouhý popis hotelu
5 Popis pokojů
6 Otevírací doba recepce
7 Gastronomie
8 Popis okolí
9 Dopravní dostupnost
10 Další informace
11 Speciální akce a nabídky
12 Název pokoje
13 Obchodní a storno podmínky
14 Název kategorie hostů
19 Název pobytového balíčku
20 Popis pobytového balíčku
21 Poznámka pobytového balíčku
22 Textový popis, co zahrnuje pobytový balíček

Parametry

Název Popis
login Přihlašovací jméno
password Heslo
hotId Id hotelu
languages Omezení výběru jazyků. Pokud vynecháno, vrátí řetězce ve všech podporovaných jazycích.

languages

<languages> [0..1]  
 
<language> [1..*] Stačí specifikovat pouze jeden z elementů lanId nebo code.
 
<lanId> [0..1] Id jazyka
<code> [0..1] Kód jazyka

Ukázkový požadavek

<request>
  <login>prihlasovaci_jmeno</login>
  <password>heslo</password>
  <hotId>4587</hotId>
  <languages>
    <language>
      <code>en</code>
    </language>
    <language>
      <code>de</code>
    </language>
  </languages>
</request>

Výstup

<messages> [1]  
 
<message> [0..*]  
 
<messageId> [1] Id řetězce (např. název pokoje, popis hotelu)
<entityId> [1] Id enitity (např. id pokoje, id hotelu)
<language> [1]  
 
<lanId> [1] Id jazyka
<code> [1] Kód jazyka
<text> [1] Řetězec (překlad, popisek)
<autoTranslated> [1] Řetězec byl přeložen automaticky (Google Translate). Hodnoty true nebo false.

Ukázková odpověď

<messages>
  <message>
    <messageId>6</messageId>
    <entityId>5</entityId>
    <language>
      <lanId>2</lanId>
      <code>en</code>
    </language>
    <text>Some time to be open from 6 to 5 hours ..... attempt</text>
  </message>
  <message>
    <messageId>6</messageId>
    <entityId>5</entityId>
    <language>
      <lanId>3</lanId>
      <code>de</code>
    </language>
    <text>Einige Zeit von 6 offen zu 5 Stunden ..... Versuch</text>
  </message>
  <message>
    <messageId>1</messageId>
    <entityId>4587</entityId>
    <language>
      <lanId>2</lanId>
      <code>en</code>
    </language>
    <text>Single-bed Room</text>
  </message>
  <message>
    <messageId>1</messageId>
    <entityId>4587</entityId>
    <language>
      <lanId>3</lanId>
      <code>de</code>
    </language>
    <text>Einzeln</text>
  </message>
</messages>

Pokud ukázkovou odpověď porovnáme s číselníkem messageId, vyvodíme tyto informace:

Otevírací doba hotelu s id 5 je anglicky "Some time to be open from 6 to 5 hours ..... attempt" a německy "Einige Zeit von 6 offen zu 5 Stunden ..... Versuch". Název druhu pokojů s id 4587 je anglicky "Single-bed Room" a německy "Einzeln".