Hotel.getMeals | Previo API

Hotel.getMeals

Vrátí stravy které jsou k dispozici v daném termínu

Parametry

Název Popis
login Přihlašovací jméno
password Heslo
hotId Id hotelu
term Termín
currencies Seznam měn

term

Vrátí druhy stravy v daném rozsahu datumů.

Datumy uvádějte ve formátu W3 date. Např. 2010-04-29.

<term> [1]  
 
<from> [1] Datum od
<to> [1] Datum do

 

<currencies> [0..1]  
 
<currency> [1]    
  <curId> [0..1] ID měny
  <code> [0..1] ISO kód měny

Ukázkový požadavek

<request>
  <login>prihlasovaci_jmeno</login>
  <password>heslo</password>
  <hotId>2</hotId>
  <term>
    <from>2017-01-01</from>
    <to>2017-12-31</to>
  </term>
</request>

Výstup

<meals>  
 
<default> [1] Default meal ID
<meal> [0..*] List of available meals
 
<meaId> [1] Meal type
<mealSeason> [1..*] Meals season
 
<mesId> [1] Meals season Id
<from> [1] Valid from
<to> [1] Valid to
<mealPrice> [1..*] List of prices based on guest category
 
<guaId> [1] Guest category ID
<rate> [1..*] Meal price in given currency
   
<price> [1] Price
<currency> [1]  
 
<curId> [1] Currency ID
<code> [1] Currency code in ISO 4217

Ukázková odpověď

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<meals>
  <default>1</default>
  <meal>
    <meaId>1</meaId>
    <mealSeason>
      <mesId>466</mesId>
      <from>2019-07-09</from>
      <to>2019-07-13</to>
      <mealPrice>
        <guaId>167238</guaId>
        <rate>
          <price>150</price>
          <currency>
            <curId>1</curId>
            <code>CZK</code>
          </currency>
        </rate>
      </mealPrice>
      <mealPrice>
        <guaId>132970</guaId>
        <rate>
          <price>150</price>
          <currency>
            <curId>1</curId>
            <code>CZK</code>
          </currency>
        </rate>
      </mealPrice>
      <mealPrice>
        <guaId>169482</guaId>
        <rate>
          <price>120</price>
          <currency>
            <curId>1</curId>
            <code>CZK</code>
          </currency>
        </rate>
      </mealPrice>
    </mealSeason>
    <mealSeason>
      <mesId>1398788</mesId>
      <from>2019-07-13</from>
      <to>2019-07-14</to>
      <mealPrice>
        <guaId>167238</guaId>
        <rate>
          <price>100</price>
          <currency>
            <curId>1</curId>
            <code>CZK</code>
          </currency>
        </rate>
      </mealPrice>
      <mealPrice>
        <guaId>132970</guaId>
        <rate>
          <price>0</price>
          <currency>
            <curId>1</curId>
            <code>CZK</code>
          </currency>
        </rate>
      </mealPrice>
      <mealPrice>
        <guaId>169482</guaId>
        <rate>
          <price>-40</price>
          <currency>
            <curId>1</curId>
            <code>CZK</code>
          </currency>
        </rate>
      </mealPrice>
    </mealSeason>
  </meal>
  <meal>
    <meaId>2</meaId>
    <mealSeason>
      <mesId>466</mesId>
      <from>2019-07-09</from>
      <to>2019-07-13</to>
      <mealPrice>
        <guaId>167238</guaId>
        <rate>
          <price>0</price>
          <currency>
            <curId>1</curId>
            <code>CZK</code>
          </currency>
        </rate>
      </mealPrice>
      <mealPrice>
        <guaId>132970</guaId>
        <rate>
          <price>0</price>
          <currency>
            <curId>1</curId>
            <code>CZK</code>
          </currency>
        </rate>
      </mealPrice>
      <mealPrice>
        <guaId>169482</guaId>
        <rate>
          <price>0</price>
          <currency>
            <curId>1</curId>
            <code>CZK</code>
          </currency>
        </rate>
      </mealPrice>
    </mealSeason>
    <mealSeason>
      <mesId>1398788</mesId>
      <from>2019-07-13</from>
      <to>2019-07-14</to>
      <mealPrice>
        <guaId>167238</guaId>
        <rate>
          <price>0</price>
          <currency>
            <curId>1</curId>
            <code>CZK</code>
          </currency>
        </rate>
      </mealPrice>
      <mealPrice>
        <guaId>132970</guaId>
        <rate>
          <price>0</price>
          <currency>
            <curId>1</curId>
            <code>CZK</code>
          </currency>
        </rate>
      </mealPrice>
      <mealPrice>
        <guaId>169482</guaId>
        <rate>
          <price>0</price>
          <currency>
            <curId>1</curId>
            <code>CZK</code>
          </currency>
        </rate>
      </mealPrice>
    </mealSeason>
  </meal>
</meals>