Hotel.getGuestReviews | Previo API

Hotel.getGuestReviews

   
   

Vrací recenze hostů na hotel

Parametry

Název Popis
login Přihlašovací jméno
password Heslo
hotId Id hotelu
lanId Id jazyka, ve kterém chcete vrátit překlady - nepřekládají se samotné recenze, ty jsou vráceny v jazyku, ve kterém je host napsal. (nepovinný)
filter Filtr výsledků
order Pořadí výsledků
limit Omezení počtu vrácených výsledků

Ukázkový požadavek

<request>
  <login>prihlasovaci_jmeno</login>
  <password>heslo</password>
  <hotId>4587</hotId>
  <lanId>2</lanId>
  <order>
    <by>created</by>
    <desc>true</desc>
  </order>
  <limit>
    <offset>0</offset>
    <limit>20</limit>
  </limit>
</request>

Výstup

<guestReviews> [1]  
 
<guestReview> [0..*]  
<term> [1]  
 
<from> [1] Datum od
<to> [1] Datum do
<gurId> [1] Id recenze
<staff> [1] Bodové hodnocení personálu
<clean> [1] Bodové hodnocení čistoty
<ratio> [1] Bodové hodnocení poměru cena/výkon
<service> [1] Bodové hodnocení služeb
<comfort> [1] Bodové hodnocení komfortu
<textMinus> [1] Záporné textové hodnocení
<textPlus> [1] Kladné textové hodnocení
<textHotel> [1] Vyjádření hotelu
<guestName> [0..1] Jméno hosta
<guestViewName> [0..1] Jméno hosta zformátované podle <viewFormat>
<guestCountry> [0..1] Země, z které host pochází
<guestTown> [0..1] Město, z kterého host pochází
<guestGroup> [0..1]  
<guestStay> [0..1]  
<created> [0..1] Datum vytvoření recenze
<approval> [1] Schválení
<viewFormat> [1] Způsob zobrazení
<source> [0..1] URL adresa partnera, přes kterého byla vytvořena rezervace, ke které patří dané recenze.

Ukázková odpověď

<guestReviews> 
  <guestReview> 
    <term> 
      <from>2011-08-12 14:00:00</from> 
      <to>2011-08-14 12:00:00</to> 
    </term> 
    <gurId>1221</gurId> 
    <staff>5</staff> 
    <clean>8</clean> 
    <ratio>8</ratio> 
    <service>7</service> 
    <comfort>5</comfort> 
    <textMinus></textMinus> 
    <textHotel></textHotel> 
    <guestName>Helena Nováková</guestName> 
    <guestViewName>Helena Nováková</guestViewName> 
    <guestCountry>Česká republika</guestCountry> 
    <guestTown/> 
    <guestGroup>Dospělí pár</guestGroup> 
    <guestStay>ObchodnĂí cesta</guestStay>
    <created>2015-06-08 23:59:59</created> 
    <approval>1</approval> 
    <viewFormat>1</viewFormat> 
  </guestReview> 
  <guestReview> 
    <term> 
      <from>2011-08-13 14:00:00</from> 
      <to>2011-08-14 12:00:00</to> 
    </term> 
    <gurId>1226</gurId> 
    <staff>5</staff> 
    <clean>8</clean> 
    <ratio>8</ratio> 
    <service>2</service> 
    <comfort>2</comfort> 
    <textPlus></textPlus> 
    <textMinus></textMinus> 
    <textHotel/> 
    <guestName>Marcela Ticha</guestName> 
    <guestViewName>Anonym</guestViewName> 
    <guestCountry>Česká republika</guestCountry> 
    <guestTown/> 
    <guestGroup>Mladý pár</guestGroup> 
    <guestStay>Obchodní­ cesta</guestStay> 
    <created>2015-06-08 23:59:59</created> 
    <approval>1</approval> 
    <viewFormat>3</viewFormat> 
  </guestReview> 
</guestReviews>