Hotel.getGuestCategories | Previo API

Hotel.getGuestCategories

Vrátí kategorie hostů v hotelu

Parametry

Název Popis
login Přihlašovací jméno
password Heslo
hotId Id hotelu
lanId Id jazyka, ve kterém chcete aby Vám byli vráceny popisky (nepovinný)

Ukázkový požadavek

<request>
  <login>prihlasovaci_jmeno</login>
  <password>heslo</password>
  <hotId>478569</hotId>
  <lanId>2</lanId>
</request>

Výstup

<guestCategories> [1]  
 
<default> [1] Id výchozí kategorie. Typicky dospělý.
<gdmId> [1] Id typu počítání slevy za kategorie hostů (1 - z ideálního podílu, 2 - z posledního lůžka, 3 - z ideálního podílu (s rozlišením hlavního lůžka a přistýlky)
<discountOnExtraBedsOnly> [0..1] Sleva platí pouze pro hosty na přistýlce
<category> [1..*] Kategorie hostů
 
<guaId> [1] Id kategorie hostů
<name> [1] Název kategorie hostů
<discountRate> [1]

Sleva na ubytovací služby v procentech

<ageFrom> [1]

Věk od

<ageTo> [1]

Věk do

<paysRecreationTax> [1]

Jestli kategorie odvádí rekreační poplatek false/true (ne/ano)

<withoutBed> [1]

Bez nároku na lužko false/true (ne/ano)

<gctId> [1]

Typ kategorie:
1 - dítě
2 - student
3 - dospělý
4 - senior
5 - ostatní

Ukázková odpověď

<guestCategories>
  <default>14372</default>
  <gdmId>1</gdmId> 
  <category>
    <guaId>160</guaId>
    <name>Dítě do 15 let</name>
    <discountRate>20</discountRate>
    <paysRecreationTax>1</paysRecreationTax> 
    <ageFrom/>
    <ageTo>15</ageTo>
    <withoutBed>false</withoutBed> 
    <gctId>1</gctId>
  </category>
  <category>
    <guaId>14372</guaId>
    <name>Dospělý</name>
    <discountRate>0</discountRate>
    <paysRecreationTax>0</paysRecreationTax> 
    <ageFrom>18</ageFrom>
    <ageTo>65</ageTo>
    <gctId>3</gctId>  
    <withoutBed>false</withoutBed> 
  </category>
  <category>
    <guaId>45818</guaId>
    <name>Dítě do 2 let</name>
    <discountRate>100</discountRate>
    <paysRecreationTax>1</paysRecreationTax> 
    <ageFrom>0</ageFrom>
    <ageTo>2</ageTo>
    <gctId>1</gctId> 
    <withoutBed>true</withoutBed> 
  </category>
</guestCategories>