Hotel.getDocuments | Previo API

Hotel.getDocuments

Vrací seznam vydaných dokladů k dané rezervaci

Parametry

Název Popis
login Přihlašovací jméno
password Heslo
hotId Identifikátor hotelu
comId Identifikátor rezervace

Ukázkový požadavek

<request>
    <login>prihlasovaci_jmeno</login>
    <password>heslo</password>
	<hotId>1</hotId>
	<comId>12554</comId>    
</request>

Výstup

Pokud element chybí nebyl vyplněn

Kořenový element - documents

<documents> [0..1]  
 
<document> [0..*] Doklad.
 
<invId> [1] Identifikátor dokladu
<comId> [1] Identifikátor rezervace
<title> [1] Název dokladu
<number> [1] Číslo dokladu
<supplier> [1] Dodavatel
<customer> [0..1] Odběratel
<variableSymbol> [0..1] Variabilní symbol
<constantSymbol> [0..1] Konstantní symbol
<dateIssued>[0..1] Datum vystavení
<dateAccounting> [0..1] Datum zůčtování
<dateTax> [0..1] Datum zdanitelného plnění
<accountNumber> [0..1] Číslo účtu
<accountName> [0..1] Název účtu
<bankCode> [0..1] Kód banky
<bankName> [0..1] Název banky
<iban> [0..1] iban
<swift> [0..1] swift
<curId> [0..1] Identifikátor měny
<priceSumNoVat> [0..1] Cena bez DPH na dokladu
<priceSum> [0..1] Celková cena na dokladu
<vatSum> [0..1] Celkova suma daně na dokladu
<details> [0..1] Položka dokladu
 
<name> [0..1] Název položky na dokladu
<price> [0..1] Cena položky na dokladu
<count> [0..1] Počet položek na dokladu
<vatRate> [0..1] DPH sazba
<allPrice> [0..1] Celková cena položky na dokladu

Subjec - subject

<subject> [0..1] Subjekt
 
<company> [0..1] Název společnosti
<name> [0..1] Měna
<street> [0..1] Ulice
<city> [0..1] Město
<zip> [0..1] PSČ
<country> [0..1] Země
<ico> [0..1] IČO
<dic> [0..1] DIČ
<icdph> [0..1] ICDHP
<phone> [0..1] Telefón
<mail> [0..1] E-mail
<note> [0..1] Poznámka

Ukázková odpověď

<documents> 
  <document> 
    <invId>933386</invId> 
    <comId>12554</comId> 
    <type>Faktura</type>    
    <number>5878</number>
    <supplier>      
      <name>Previo hotel son s.r.o.</name>
      <street>Nedvěhdzská 2223/29</street>
      <city>Praha 10</city>      
      <ico>458798</ico>
      <dic>CZ45</dic>      
      <phone>+420 111 222 333</phone>
      <mail>info@previo.cz</mail>
      <note>Instrukce k pladně</note>
    </supplier>
    <customer>
      <name>BK TOUR</name>      
    </customer>
    <variableSymbol>544</variableSymbol>
    <constantSymbol>0308</constantSymbol>
    <dateIssued>2010-11-11 00:00:00</dateIssued>
    <dateAccounting>2010-11-25</dateAccounting>
    <dateTax>2010-11-09</dateTax>
    <accountNumber>1284647379</accountNumber>
    <accountName>běžný účet v CZK</accountName>
    <bankCode>0200</bankCode>
    <bankName>ČSS a.s.</bankName>
    <iban>CZ6208000001189374309</iban>
    <swift>GIBA CZ PX</swift>
    <curId>1</curId>
    <priceSumNoVat>488.74</priceSumNoVat>
    <priceSum>528</priceSum>
    <vatSum>39.26</vatSum>
    <details>
      <row>
        <name>Accommodation services (room: 103 - S,dates: 4.11.2010 - 7.11.2010, guests: 1)</name>
        <price>20</price>
        <count>3</count>
        <vatRate>15</vatRate> 
        <allPrice>60</allPrice>
      </row>
      <row>
        <name>Discount - stay of 3 or more nights</name>
        <price>-6</price>
        <count>1</count>
        <vatRate>21</vatRate> 
        <allPrice>-6</allPrice>
      </row>      
    </details>
  </document>
</documents>