Hotel.getCompanies | Previo API

Hotel.getCompanies

Vrací seznam partnerů hotelu (firmy, cestovní agentury, atd.)

Parametry

Název Popis
login Přihlašovací jméno
password Heslo
hotId Id hotelu
fulltext Možnost vyhledání partnera dle textového řetězce

Ukázkový požadavek

<request>
  <login>prihlasovaci_jmeno</login>
  <password>heslo</password>
  <hotId>4587</hotId>
  <fulltext>CK Tour</fulltext>
</request>

Výstup

<companies> [1]  
 
<company> [0..*]    
<parId> [1] Id partnera  
<hotId> [1] Id hotelu  
<couId> [1] Země, ze které firma pochází  
<patId> [1] Typ partnera (1- cestovní kancelář, 2 - agentura, 3 - ostatní)  
<prlId> [0..1] ID cenového plánu, pokud má nějaký firma přiřazen  
<name> [1] Název firmy  
<street> [1] Ulice  
<city> [1] Město  
<zip> [1] PSČ  
<invName> [1] Fakturační název  
<invIco> [1]  
<invDic> [1] DIČ  
<invStreet> [1] Fakturační ulice  
<invCity> [1] Fakturační město  
<invZip> [1] Fakturační PSČ  
<invAccountname> [1] Název účtu  
<invAccountnumber> [1] Číslo účtu  
<invBankname> [1] Název banky  
<invBankcode> [1] Kód banky  
<invIban> [1] IBAN  
<invSwift> [1] Swift  
<phone> [1] Telefon  
<mobil> [1] Mobil  
<email> [1] Email  
<login> [1] Přihlašovací jméno do firemního systému  
<pwd> [1] Heslo do firemního systému  
<note> [1] Poznámka  
<color> [1] Barva - slouží pro odlišení firem na plachtě rezervací  
<rate> [1] Sleva pro firmu z běžných cen  
<object> [0..1] Pokoj, ke kterému je firma vázána (slouží pouze pro systém pro vlastníky)  
  <objId> [1] ID pokoje
  <name> [1] Název pokoje
  <owner> [1] Je daná firma vlastníkem pokoje?
  <group> [1] Skupina
<rate> [1]    

Ukázková odpověď

<companies>
  <company>
    <parId>15</parId>
    <hotId>1</hotId>
    <couId>610</couId>
    <patId>1</patId>
    <prlId/>
    <name>T-Mobile</name>
    <street>Janáčkovo nábřeží 54</street>
    <city>Říčany</city>
    <zip>25461</zip>
    <invName>T-Mobile a.s.</invName>
    <invIco>123456789</invIco>
    <invDic>CZ123456789</invDic>
    <invStreet>Janáčkovo nábřeží 54</invStreet>
    <invCity>Říčany</invCity>
    <invZip>25461</invZip>
    <invAccountname/>
    <invAccountnumber/>
    <invBankname/>
    <invBankcode/>
    <invIban/>
    <invSwift/>
    <phone/>
    <mobil/>
    <email/>
    <login/>
    <pwd/>
    <note/>
    <color>#E100E8</color>
    <rate>0</rate>
  </company>
  <company>
    <parId>16</parId>
    <hotId>1</hotId>
    <couId>1</couId>
    <patId>3</patId>
    <prlId/>
    <name>ETA Hlinsko</name>
    <street>Etácká 85</street>
    <city>Hlinsko</city>
    <zip>19000</zip>
    <invName>ETA Hlinsko s.r.o. wrf wsdf</invName>
    <invIco>13245679</invIco>
    <invDic>CZ12345679</invDic>
    <invStreet>Etácká 85</invStreet>
    <invCity>Hlinsko</invCity>
    <invZip>19000</invZip>
    <invAccountname/>
    <invAccountnumber/>
    <invBankname/>
    <invBankcode/>
    <invIban/>
    <invSwift/>
    <phone/>
    <mobil/>
    <email/>
    <login/>
    <pwd/>
    <note/>
    <color>#000000</color>
    <rate>10</rate>
    <object>
      <objId>573</objId>
      <name>double 3</name>
      <owner>true</owner>
      <group>8</group>
    </object> 
  </company>
</companies>