Hotel.getAccountItems | Previo API

Hotel.getAccountItems

Vrátí seznam položek na účtu rezervace

Parametry

Název Popis
login Přihlašovací jméno
password Heslo
hotId Id hotelu
comIds Identifikátory rezervací

Ukázkový požadavek

<request>
    <login>prihlasovaci_jmeno</login>
    <password>heslo</password>
    <hotId>1</hotId>
    <comIds> 
        <comId>12554</comId>    
        <comId>15689</comId>     
    </comIds> 
</request>

comIds

Vrátí seznam položek rezervací s danými identifikátory rezervací.

<comIds> [0..1]  
 
<comId> [1..*] Identifikátor rezervace

Výstup

Pokud element chybí nebyl vyplněn

Kořenový element - reservations

<reservations> [0..1]  
 
<accounts> [0..*] Účet dané rezervace

 

accounts - účet z dané rezervace

<accounts> [0..*]  
 
<comId> [1] Identifikátor rezervace
<roomAccount> [0..1] Pokojový účet
 
<currency> [1] Měna
<item> [0..*] Položka účtu
<groupAccount> [0..1] Hotelový (skupinový) účet
 
<currency> [1] Měna
<item> [0..*] Položka účtu

Currency - měna

<currency> Měna
 
<curId> [1] Identifikátor měny
<code> [1] Kód měny dle ISO 4217
<name> [1] Jméno měny

Item - položka na účtu

<item> Položka na účtu
 
<coaId> [1] Identifikátor položky 
<count> [1] Množství položek
<name> [1] Jméno položky

<price> [1] Cena položky za 1 ks, bez DPH
<itemType> [1]

Číselný typ položky.

0 Normální položka
1 Ubytování
2 Sleva z ubytování
3 Jídlo
4 Rekreační poplatek
5 Ubytovací poplatek
Příplatek / Sleva
7 Skladová položka
<recalculation> [1] Je cena položky automaticky přepočítávaná ?
<position> [1] Pořadí položky na účtu
<stock> [0..1] Detailly skladu, pokud je položka se skladem propojena
 
<stoId> [1] Identifikátor skladu
<name> [1] Jméno položky na skladu
<leaving> [1] Zbývající počet položek ve skladu
<vat> [1] DPH položky
 
<vatId> [1] Identifikátor nastavení DPH
<rate> [1] Sazba DPH  
<label> [1] Titulek sazby DPH
<name> [1] Jméno typu sazby DPH
<type> [1] Typ sazby DPH

Ukázková odpověď

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<reservations>
  <accounts>
    <comId>79879798798</comId>
    <roomAccount>
      <currency>
        <curId>1</curId>
        <code>CZK</code>
        <name>Česká koruna</name>
      </currency>
      <item>
        <coaId>46483868</coaId>
        <count>2</count>
        <name>Ubytovací služby (pokoj: 06 sm-dbl, termín: 10.3.2015 - 12.3.2015, hostů: 1)</name>
        <price>1638.3</price>
        <itemType>1</itemType>
        <recalculation>true</recalculation>
        <position>1</position>
        <stock/>
        <vat>
          <vatId>10</vatId>
          <rate>15</rate>
          <label>15 %</label>
          <name>DPH - Snížená sazba</name>
          <type>LOW</type>
        </vat>
      </item>
      <item>
        <coaId>46483857</coaId>
        <count>2</count>
        <name>Strava (bez stravy: 1)</name>
        <price>120</price>
        <itemType>3</itemType>
        <recalculation>true</recalculation>
        <position>2</position>
        <stock/>
        <vat>
          <vatId>36</vatId>
          <rate>21</rate>
          <label>21 %</label>
          <name>DPH - Základní sazba</name>
          <type>HIGH</type>
        </vat>
      </item>
      <item>
        <coaId>46483858</coaId>
        <count>2</count>
        <name>Rekreační poplatek (hostů: 1)</name>
        <price>30</price>
        <itemType>4</itemType>
        <recalculation>true</recalculation>
        <position>3</position>
        <stock/>
        <vat>
          <vatId>1</vatId>
          <rate>0</rate>
          <label>0 %</label>
          <name>DPH - Nulová sazba</name>
          <type>NO</type>
        </vat>
      </item>
      <item>
        <coaId>46483859</coaId>
        <count>2</count>
        <name>Ubytovací poplatek (hostů: 1)</name>
        <price>20.0009</price>
        <itemType>5</itemType>
        <recalculation>true</recalculation>
        <position>4</position>
        <stock/>
        <vat>
          <vatId>1</vatId>
          <rate>0</rate>
          <label>0 %</label>
          <name>DPH - Nulová sazba</name>
          <type>NO</type>
        </vat>
      </item>
      <item>
        <coaId>46483860</coaId>
        <count>1</count>
        <name>Sleva - Last minute</name>
        <price>-327.66</price>
        <itemType>6</itemType>
        <recalculation>false</recalculation>
        <position>5</position>
        <stock/>
        <vat>
          <vatId>10</vatId>
          <rate>15</rate>
          <label>15 %</label>
          <name>DPH - Snížená sazba</name>
          <type>LOW</type>
        </vat>
      </item>
      <item>
        <coaId>46483867</coaId>
        <count>1</count>
        <name>Aloe vera</name>
        <price>153</price>
        <itemType>0</itemType>
        <recalculation>false</recalculation>
        <position>6</position>
        <stock>
          <stoId>4442</stoId>
          <name>Aloe vera</name>
          <leaving>7</leaving>
        </stock>
        <vat>
          <vatId>36</vatId>
          <rate>21</rate>
          <label>21 %</label>
          <name>DPH - Základní sazba</name>
          <type>HIGH</type>
        </vat>
      </item>
    </roomAccount>
    <groupAccount>
      <currency>
        <curId>2</curId>
        <code>EUR</code>
        <name>Euro</name>
      </currency>
      <item>
        <coaId>46483853</coaId>
        <count>1</count>
        <name>Čokoládová / medová masáž 45 min/os</name>
        <price>18.275</price>
        <itemType>0</itemType>
        <recalculation>false</recalculation>
        <position>7</position>
        <stock/>
        <vat>
          <vatId>36</vatId>
          <rate>21</rate>
          <label>21 %</label>
          <name>DPH - Základní sazba</name>
          <type>HIGH</type>
        </vat>
      </item>
      <item>
        <coaId>46483863</coaId>
        <count>1</count>
        <name>Aloe vera</name>
        <price>10.77</price>
        <itemType>0</itemType>
        <recalculation>false</recalculation>
        <position>8</position>
        <stock>
          <stoId>4442</stoId>
          <name>Aloe vera</name>
          <leaving>7</leaving>
        </stock>
        <vat>
          <vatId>36</vatId>
          <rate>21</rate>
          <label>21 %</label>
          <name>DPH - Základní sazba</name>
          <type>HIGH</type>
        </vat>
      </item>
    </groupAccount>
  </accounts>
  <accounts>
    <comId>123456789</comId>
    <groupAccount>...</groupAccount>
    <roomAccount>...</roomAccount>
  </accounts>
</reservations>