Hotel.get | Previo API

Hotel.get

Vrátí podrobné informace o hotelu

Pokud chcete zjišťovat informace o více hotelech najednou, použijte operaci Hotels.search, která má identický výstup.

Licence

Každý hotel má systému Previo nastavenu jednu z následujících licencí:

Id Název Popis
2 pro Plná verze systému
3 lite Omezená verze systému
4 connect Verze omezená pouze na zprostředkovávání rezervací
5 bridge Zařízení, které mají konektor na jiný recepční systém
7 school Licence pro školy - zařízení s těmito licencemi jsou fiktivní hotely

Podrobnější rozdíly najdete v ceníku.

Některé hotely jsou v systému uloženy, ale nejsou aktivní. Previo API vrací pouze aktivní hotely.

Parametry

Název Popis
login Přihlašovací jméno
password Heslo
hotId Id hotelu

Ukázkový požadavek

<request>
  <login>prihlasovaci_jmeno</login>
  <password>heslo</password>
  <hotId>45698754</hotId>
</request>

Výstup

<hotel> [1]  
 
<hotId> [1] Id hotelu
<hoyId> [1] Id typu zařízení (penzion, chalupa atd...)
<bookOnline> [1] Online zasílání rezervací
<isTest> [1] TRUE - testovací hotel, FALSE - skutečný hotel
<name> [1] Název hotelu
<address> [1] Adresa hotelu
 
<couId> [1] Id státu
<regId> [1] Id kraje
<cotId> [1] Id okresu
<towId> [1] Id obce (města)
<zipId> [1] Id psč
<name> [1] Jméno (identické s názvem hotelu o úroveň výše)
<street> [1] Ulice
<city> [1] Město
<zip> [1] PSČ
<country> [1] Země
<phone> [0..1] Všechna zjištěná telefonní čísla. Seřazeny jsou podle toho, jak jsou vhodné pro prezentaci hostům (číslo pro rezervaci ubytování je první).
 
<number> [1..*] Telefonní číslo
<mail> [0..1] Všechy zjištěné emailové adresy. Seřazeny jsou podle toho, jak jsou vhodné pro prezentaci hostům (email pro rezervaci ubytování je první).
 
<address> [1..*] Email
<owner> [1] Adresa majite (identická struktura jako u elementu <address>)
<vatPayer> [1] Je provozovatel zařízení plátce DPH? Možné hodnoty true nebo false.
<collaboration> [0..1] Podmínky spolupráce hotelu s Previo partnerem. Element chybí pokud přihlášený uživatel není Previo partner.
 
<status> [1] Stav spolupráce
<partnerBonusRate> [1] Provize partnera v procentech
<previoBonusRate> [1] Provize Previa v procentech
<totalBonusRate> [1] Celková provize (partner + Previo) v procentech
<url> [0..1] Url adresa webových stránek hotelu
<license> [1] Licence systému Previo
 
<licId> [1] Id licence
<name> [1] Název licence
<arrival> [1] Čas nájezdu (check-in)
<departure> [1] Čas odjezdu (check-out)
<maxOnlineBookTime> [1] Maximální čas, dokdy je možné vytvořit on-line rezervaci na aktuální den
<beds> [0..1] Hotel má k dispozici lůžek
<extraBeds> [0..1] Hotel má k dispozici přistýlek
<locality> [0..1] Turistická lokalita
 
<lctId> [1] Id lokality
<name> [1] Název lokality
<countryCode> [1] ISO kód země (CZE, SVK, AUT, ...)
<gps> [0..1] Gps souřadnice hotelu v decimálním formátu (používají např. Google Maps).
 
<lat> [1]  lattitude
<lng> [1]  longitude
<accommodationTax> [0..1] Ubytovací poplatek
 
<price> [1] Výše poplatku (ve výchozí měně hotelu)
<inAccommodationPrice> [1]
true
poplatek je součástí ceny ubytování
false
poplatek se přičítá k ceně ubytování
<recreationTax> [0..1] Rekreační poplatek
 
<price> [1] Výše poplatku (ve výchozí měně hotelu)
<inAccommodationPrice> [1]
true
poplatek je součástí ceny ubytování
false
poplatek se přičítá k ceně ubytování
<classification> [1] Hvězdičkové hodnocení hotelu
 
<stars> [1] Hvězdičky (textově). Např. "****" nebo "***+".
<confirmed> [1] Pokud true tak bylo hodnocení schváleno oficiální autoritou (AHR)
<rating> [0..1] Interní hodnocení hotelu. Element je přítomen pouze pokud je právě přihlášený uživatel Previo partner.
 
<bonusPercent> [1] Rating hotelu podle výše provizního procenta, které dává konkrétnímu Previo partnerovi. Rozsah: -30 - +170 bodů.
<enquiryConversionRatio> [1] Rating hotelu podle konverzního poměru zaslaných poptávek na odbydlené rezervace. Rozsah: -50 - +50 bodů. Nominálně počet odbydlených provizí / počet zaslaných poptávek od daného PP * Při konverzi nad 30% dostane 0.5 bodu za každé procento. Pod 30% ztrácí body stejným tempem.
<extraPoints> [1] Extra body, které dává konkrétnímu hotelu konkrétní Previo partner, aby ovlivnil své pořadí Rozsah: -1000 - +1000 bodů.
<canvasAvailability> [1] Zohledňuje volnou kapacitu, kterou nabízíte k prodeji partnerským portálům. 10 bodů získáte za používání recepčního systému Previo PRO, 5 bodů za Previo LITE. Dalších 15 bodů získáte, pokud udržujete obsazenost v Previu vždy aktuální a máte zapnutý režim "online" (pro více informací volejte tech. podporu). Počet bodů klesá, pokud na následujících 90 dní máte velmi málo dostupných pokojů. Rozsah 0 - 25 bodů
<paymentPractice> [1] Rating hotelu podle toho jak rychle hradí faktury. Trestné body jsou za nejdéle neuhrazenou fakturu. Rozsah: -nekonečno - 0 bodů.
<guestReviews> [1] Body za hodnocení hostů. Závisí na průměrném hodnocení a počtu hodnocení. Rozsah: -35 - +15 bodů.
<priceDefinitions> [1] Rating hotelu podle toho jak má vyplněné ceníky na rok dopředu. Vypočítává se ze souvislého počtu dní do budoucna, ve kterých jsou řádně vyplněny ceny (výchozí měna v základním cenovém plánu). Hranice 0 bodů je 90 dní do budoucna. Rozsah: -18 - 13.5 bodů.
<visitValue> [1] Vyjadřuje kolik peněz vydělala návštěva uživatele na webových stránkách daného PP
<total> [1] Součet všech bodů.
<properties> [1] Vybavení. Každý hotel si vybírá podmnožinu z globálního číselníku vybavení. Jestli jde u vybavení zadat vzdálenost (elementy onSite a distance), zjistíte z globálního číselníku (element priceGet). Analogicky je to i u dalších možností (cena, kapacita).
 
<property> [0..*]  
 
<hopId> [1] Id vybavení
<onSite> [0..1] Vybavení se nachází přímo v hotelu (true|false)
<distance> [0..1] Vybavení se nachází X metrů od hotelu (onSite = false)
<free> [0..1] Vybavení je poskytováno zdarma (true|false)
<price> [0..1] Vybavení je poskytováno za částku X (free = false)
<supervised> [0..1] Vybavení je hlídané (true|false)
<hotelOrRoom> [0..1] Vybavení je na hotelu (false) nebo na pokoji (true)
<capacity> [0..1] Vybavení má kapacitu X (osob)
<languages> [1] Jazyky webových stránek. Hotel si vybírá podmnožinu z globálního číselníku jazyků.
 
<language> [1..*]  
 
<lanId> [1] Id jazyka
<code> [1] Kód jazyka
<currencies> [1] Měny, kterými lze platit. Hotel si vybírá podmnožinu z globálního číselníku měn.
 
<defaultCurrency> [1] Výchozí měna
 
<curId> [1] Id výchozí měny
<code> [1] Kód výchozí měny
<exchangeRatio> [0..1] Poměr kurzu výchozí měny vůči této měně (zde vždy 1)
<currency> [1..*] Seznam všech akceptovaných měn (včetně výchozí)
 
<curId> [1] Id měny
<code> [1] Kód měny
<exchangeRatio> [0..1] Poměr kurzu výchozí měny vůči této měně
<exchangeSource> [0..1] Zdroj kurzu výchozí měny vůči této měně (hotel - kurz je nastaven hotelem, bank - kurz je z čnb nebo z ecb)
<creditCardTypes> [1] Akceptované typy kreditních karet
 
<creditCardType> [0..*]  
 
<crtId> [1] Id typu kreditní karty
<name> [1] Název typu kreditní karty
<descriptions> [1] Popisky ve výchozím jazyce Previo API. Jejich překlady získáte pomocí Hotel.getMessages.
 
<shortDescription> [0..1] Krátký popis hotelu
<longDescription> [0..1] Detailní popis hotelu
<roomsDescription> [0..1] Popis pokojů
<openingHours> [0..1] Otevírací doba recepce
<gastronomy> [0..1] Gastronomie
<surroundings> [0..1] Popis okolí
<transportAccessibility> [0..1] Dopravní dostupnost
<additionalInfo> [0..1] Další informace
<events> [0..1] Speciální akce a nabídky
<conditions> [1] Obchodní a storno podmínky
 
<text> [0..1] Plné znění obchodních a storno podmínek (může obsahovat HTML značky)

Ukázková odpověď

<hotel>
  <hotId>1</hotId>
  <hoyId>8</hoyId>
  <bookOnline>1</bookOnline>
  <name> PREVIO Hotel</name>
  <address>
    <couId>1</couId>
    <regId>1</regId>
    <cotId>50</cotId>
    <towId>1</towId>
    <zipId>6662</zipId>
    <name> PREVIO Hotel</name>
    <street>Pod Viaduktem 2</street>
    <city>Praha</city>
    <zip>14000</zip>
    <country>Česká republika</country>
    <phone>
      <number>+420 251 613 924</number>
      <number>+420 777 135 579</number>
    </phone>
    <mail>
      <address>tomas.holy@previo.cz</address>
      <address>ondrej.valek@previo.cz</address>
    </mail>
  </address>
  <owner>
    <company/>
    <name>Previo hotel s.r.o.</name>
    <street>Nedvězská 2223/29</street>
    <city>Praha 10</city>
    <zip>10000</zip>
    <country>1</country>
    <ico>25975234</ico>
    <dic>CZ25975234</dic>
    <phone>
      <number>+420 251 613 924</number>
    </phone>
    <mail>
      <address>ondrej.valek@previo.cz</address>
    </mail>
  </owner>
  <vatPayer>true</vatPayer>
  <collaboration>
    <status>active</status>
    <partnerBonusRate>6.7</partnerBonusRate>
    <previoBonusRate>3.3</previoBonusRate>
    <totalBonusRate>10</totalBonusRate>
  </collaboration>
  <url>demo.previo.cz</url>
  <license>
    <licId>2</licId>
    <name>pro</name>
  </license>
  <arrival>16:00:00</arrival>
  <departure>12:00:00</departure>
  <maxOnlineBookTime>18:00:00</maxOnlineBookTime>
  <locality>
    <lctId>5</lctId>
    <name>Plzeňsko</name>
    <countryCode>CZE</countryCode>
  </locality>
  <activity>0</activity> <!-- deprecated - zastarale - nyni vraci jedine 0 - pouzivejte prosim hodnotu elementu rating/total -->
  <gps>
    <lat>50.4942106293</lat>
    <lng>16.2542724609</lng>
  </gps>
  <accommodationTax>
    <price>4</price>
    <inAccommodationPrice>false</inAccommodationPrice>
  </accommodationTax>
  <recreationTax>
    <price>10</price>
    <inAccommodationPrice>false</inAccommodationPrice>
  </recreationTax>
  <classification>
    <stars>*****</stars>
    <confirmed>true</confirmed>
  </classification>
  <rating>
    <bonusPercent>0</bonusPercent>
    <enquiryConversionRatio>0</enquiryConversionRatio>
    <extraPoints>0</extraPoints>
    <canvasAvailability>0</canvasAvailability>
    <paymentPractice>0</paymentPractice>
    <guestReviews>0</guestReviews>
    <priceDefinitions>0</priceDefinitions>
    <total>0</total>
  </rating>
  <properties>
    <property>
      <hopId>1</hopId>
      <onSite>false</onSite>
      <distance>0</distance>
    </property>
    <property>
      <hopId>3</hopId>
    </property>
    <property>
      <hopId>5</hopId>
    </property>
    <property>
      <hopId>6</hopId>
      <onSite>false</onSite>
      <distance>0</distance>
    </property>
  </properties>
  <languages>
    <language>
      <lanId>1</lanId>
      <code>cs</code>
    </language>
    <language>
      <lanId>2</lanId>
      <code>en</code>
    </language>
    <language>
      <lanId>4</lanId>
      <code>fr</code>
    </language>
  </languages>
  <currencies>
    <defaultCurrency>
      <curId>1</curId>
      <code>CZK</code>
    </defaultCurrency>
    <currency>
      <curId>1</curId>
      <code>CZK</code>
    </currency>
    <currency>
      <curId>2</curId>
      <code>EUR</code>
    </currency>
  </currencies>
  <creditCardTypes>
    <creditCardType>
      <crtId>5</crtId>
      <name>American Express</name>
    </creditCardType>
    <creditCardType>
      <crtId>11</crtId>
      <name>Solo</name>
    </creditCardType>
  </creditCardTypes>
  <descriptions>
    <openingHours>Nějaká doba otevírání
 
třeba 6 - 5 hodin.....
 
pokus</openingHours>
  </descriptions>
  <conditions>
    <text>&lt;h2&gt;1. Smluvní strany&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;
Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem ubytovacího zařízení &lt;strong&gt;_Previo TESTING&lt;/strong&gt;, kterým je &lt;strong&gt;Pavel Kotas &amp; MITON CZ&lt;/strong&gt; (dále jen ubytovatel) se řídí ustanoveními Občanského a Obchodního zákoníku a je upraven v těchto všeobecných podmínkách.
Ubytovatel si vyhrazuje právo uvést ve svých prodejních materiálech i jiné podmínky a informace, které mají přednost před těmito podmínkami.&lt;/p&gt;
&lt;h2&gt;2. Ceny a jejich změny&lt;/h2&gt;
 
&lt;p&gt;
Orientační ceny ubytování a případných dalších služeb pro občany České republiky jsou uvedeny v prezentačních materiálech ubytovatele (internetové stránky, prospekty, apod.).
Pro zákazníka je však závazná ta cena, která je uvedena v potvrzení rezervace či emailové nabídce (dále jen voucher).&lt;/p&gt;
    </text>
  </conditions>
</hotel>