Hotel.addPayment | Previo API

Hotel.addPayment

Vloží novou položku do pokladních plateb.

Parametry

Název Popis
login Přihlašovací jméno
password Heslo
hotId Id hotelu
payment Položky, které se budou přidávat

 

payment

Položky platby které budou vloženy.

<payment> [1]  
 
<issued> [0..1] Datum vystavení platby (nepovinný)
<payId> [1] ID způsobu platby
<curId> [1] ID měny
<price> [1] Cena této platby
<cptId> [1] ID typu transakce
<number> [0..1] Číslo platby (nepovinný)
<invId> [0..1] Číslo dokladu (nepovinný)
<description> [0..1] Popis platby (nepovinný)

Ukázkový požadavek

<request>
  	<login>login</login>
    <password>heslo</password>
    	<hotId>hotelId</hotId>
  	<payment>
  	  <issued>2017-08-18T14:25:15</issued>
      <payId>4</payId>
      <curId>1</curId>
      <price>50</price>
      <cptId>3</cptId>
      <number>2506</number>
      <invId>112391</invId>
      <description>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis hendrerit ornare sem quis dapibus.</description>
    </payment>
</request>

 

Výstup

Kořenový element - payment

<payment> [1] Pokud operace proběhne úspěšně, zobrazí vloženou platbu.
 
 
<cdpId> [1] ID platby
<number> [0..1] Číslo platby
<price> [1] Cena vložené platby
<issued> [0..1] Datum vystavení platby
<description>[0..1] Popis platby
<payId> [1] ID způsobu platby
<curId> [1] ID měny
<cashBookStatus>[1] Aktuální stav pokladny
<cptId> [1] ID typu transakce
<invId> [0..1] Číslo dokladu

 

Ukázková odpověď

<payment>
  <cdpId>2075106</cdpId>
  <number>1280</number>
  <payId>4</payId>
  <description>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis hendrerit ornare sem quis dapibus.</description>
  <issued>2017-08-18T14:25:15+02:00</issued>
  <price>-50</price>
  <curId>1</curId>
  <cashBookStatus>100234848.1799</cashBookStatus>
  <invId>112391</invId>
  <cptId>3</cptId>
</payment>

 

Způsoby platby

payId Popis
2 Bankovní převod
3 Platební karta
4 Hotově
5 Poukaz nebo stravenka

 

Typ transakce

cptId Popis
1 Platba hotelových účtů
2 Dotace pokladny 
3 Odvod z pokladny
4 Převod mezi pokladnami