Hotel.addAccountItem | Previo API

Hotel.addAccountItem

Vloží novou položku do hotelovýho účtu rezervace.

Parametry

Název Popis
login Přihlašovací jméno
password Heslo
comId Id rezervace
currency Měna
account Položky, které se budou přidávat

currency

Vloží položky do hotelovéhu účtu v této měně.

<currency> [1]  
 
<curId> [0..1] ID měny
<code> [0..1] Kód měny

account

Položky do hotelovéhu účtu, které budou vloženy.

<account> [1..*]  
 
<item> [0..*] Položka pro přidání do hotelového účtu.

item

Jediná položka pro přidání.

<item> [0..*]  
 
<name> [1] Název položky.
<count> [1] Počet kusů položky
<price> [1] Cena jednoho kusu položky
<taxRate> [1] Sazba daně.
<segId> [0..1] ID rastru
<gueId> [1] ID hosta

Ukázkový požadavek

<request>
    <login>prihlasovaci_jmeno</login>
    <password>heslo</password>
    <comId>1</comId>
    <currency>
      <curId>1</curId>
      <code>CZK</code>
    </currency>
    <account>
      <item>
        <name>Krmivo pro psy - Pedigree</name>
        <count>4</count>
        <price>199.50</price>
        <taxRate>20</taxRate>
        <gueId>256</gueId> 
      </item>
      <item>
        <name>Krmivo pro kočky - Whiskas</name>
        <count>2</count>
        <price>99.90</price>
        <taxRate>10</taxRate>
        <segId>2</segId>
        <gueId>256</gueId>  
      </item>
    </account>
</request>

Výstup

Kořenový element - hotelAccount

<hotelAccount> [1]  
 
<account> [0..*] Soubor položek hotelovýho účtu
<currency> [1] Měna
 
<curId> [1] Id měny
<code> [1] Kód měny

Položky účtu - account

<account> [0..1] Pokud operace proběhne úspěšně, zobrazí všechny položky hotelového účtu modifikované rezervace (včetně nově přidaných).
 
<item> [0..*] Položka hotelového účtu.
 
<name> [1] Název položky
<count> [1] Počet kusů položky
<price> [1] Cena jednoho kusu položky
<taxRate> [1] Sazba daně v %
<segId> [0..1] ID rastru
<gueId> [1] ID hosta

Měna - currency

<currency> [1] Měna
 
<curId> [1] Id měny
<code> [1] Kód měny

Ukázková odpověď

<hotelAccount>
  <account>
    <item>
      <name>Ubytovací služby (pokoj: 101 - S, termín: 9.11.2010 - 10.11.2010, hosté: 1)</name>
      <count>1</count>
      <price>0</price>
      <taxRate>10</taxRate>
      <gueId>256</gueId>
    </item>
    <item>
      <name>Rekreační poplatek (hosté: 1)</name>
      <count>1</count>
      <price>10</price>
      <taxRate>0</taxRate>
      <gueId>256</gueId> 
    </item>
    <item>
      <name>Ubytovací poplatek (hosté: 1)</name>
      <count>1</count>
      <price>4</price>
      <taxRate>0</taxRate>
      <gueId>256</gueId> 
    </item>
    <item>
      <name>Krmivo pro psy - Pedigree</name>
      <count>4</count>
      <price>199.5</price>
      <taxRate>20</taxRate>
      <gueId>256</gueId> 
    </item>
    <item>
      <name>Krmivo pro kočky - Whiskas</name>
      <count>2</count>
      <price>99.9</price>
      <taxRate>10</taxRate>
      <gueId>256</gueId> 
    </item>
  </account>
  <currency>
    <curId>1</curId>
    <code>CZK</code>
  </currency>
</hotelAccount>


Id rastru

SegId Popis
0 Ostatní
1 Bar
2 Drobný prodej
3 Gastro
4 Internet
5 Masáže
6 Městské poplatky
7 Minibar
8 Parkování
9 Poplatky
10 Pronájem
11 Pronájem prostor
12 Restaurace

13

Sauna
14 Sleva
15 Služby
16 Sport
17 Sportoviště
18 Stravování
19 Telefon
20 Ubytování
21 Výrobky
22 Wellness