Booking.getFreeCapacity | Previo API

Booking.getFreeCapacity

Vyhledávání volné kapacity

Parametry

Název Popis
login Přihlašovací jméno
password Heslo
hotId Id hotelu
term Termín

term

Vrátí volné kapacity pokojů v daném rozsahu datumů.

Datumy uvádějte ve formátu W3 date. Např. 2010-04-29.

<term> [1]  
 
<from> [1] Datum od
<to> [1] Datum do
<minDiffInDays> [0..1] Minimální rozdíl dat začátku a konce volného termínu ve dnech (nastavte na 1 pro odfiltrování volných termínů které začínají a končí ve stejný den)

Ukázkový požadavek

<request>
  <login>prihlasovaci_jmeno</login>
  <password>heslo</password>
  <hotId>2</hotId>
  <term>
    <from>2010-10-01</from>
    <to>2010-10-31</to>
    <minDiffInDays>1</minDiffInDays> 
  </term>
</request>

Výstup

<freeCapacity>  
 
<objectKind> [0..*] Druh pokojů
<obkId> [1] Id druhu pokoje
 
<object> [0..*] Konkrétní pokoj
 
<objId> [1] Id pokoje
<term> [1] Termín
 
<from> [1] Datum od
<to> [1] Datum do

Ukázková odpověď

<freeCapacity>
	<objectKind>
		<obkId>57</obkId>		
		<object>
			<objId>835</objId>
			<term>
				<from>2010-10-01</from>
				<to>2010-10-05</to>
			</term>
			<term>
				<from>2010-10-12</from>
				<to>2010-10-31</to>
			</term>
			.....
		</object>
		.....
	</objectKind>
	<objectKind>
		<obkId>68</obkId>
		<object>
			<objId>624</objId>
			<term>
				<from>2010-10-01</from>
				<to>2010-10-31</to>
			</term>
			......
		</object>
	</objectKind>
	....
</freeCapacity>